TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Stamhusets restauratør Trygve Strøm har gått bort

Av Arne Lie jr.
Informasjonsdirektoriet

Stamhusets restauratør gjennom mange år, Trygve Strøm, har forlatt oss etter lang tids sykdom. Trygve er godt kjent blant brødrene i Stamhuset som en pliktoppfyllende og serviceorientert bidragsyter til all matservering og har vært viktig for å skape den gode trivsel som Stamhuset er kjent for. Sykdommen som rammet broder Trygve for noen år siden, og utgangen ble klar for en tid tilbake. 

Trygve ble opptatt i Rosene i 1995, og hadde X grad ved sin død.

På vegne av Den Norske Frimurerorden lyser vi fred over Trygves minne, og sender våre varmeste kondolanser til hans etterlatte.

Kjell Kristoffersen
Overarkitekt

Les mer...

Invitasjon til Forskningslogen Niels Treschows høytidsdag lør. 19.09.15 i Oslo

Invitasjon til Forskningslogen Niels Treschows høytidsdag lør. 19.09.15 i Oslo

Invitasjon til Forskningslogen Niels Treschows Høytidsdag lørdag 19. september 2014 kl. 1400 i Stamhuset, Oslo. Broder Leif Endre Grutle foreleser over temaet: Royal Arch-kapittelet «Dovre» fra 1784

Les mer...

Storfint besøk ”Ytterst mot nord”

Av Børje Kajander.
St. Johanneslogen Ultima Thule
Storfint besøk ”Ytterst mot nord”

Mandag 13.april besøkte Ordenens Stormester Tore Evensen, St. Johanneslogen Ultima Thule i Hammerfest.

I hans følge deltok StS Even Bjugn, StCM Bjørn Tore Solheim og Dep PM Børje Kajander.

Møtet ble gjennomført med stil. Ekstra hyggelig var det at også sangere fra Alta-logen Polarlys deltok sammen med kantor Ivar Heide fra Harstad.

Før møtets start ble det tid til et interessant besøk i Isbjørnklubben.

Her ble det gitt god orientering om byens historie.

Både Stormesteren og hans følge fra Oslo, ble høytidelig slått til riddere av Isbjørnklubben!

 

Les mer...

Flott møte på Eidsborg 22.april

Flott møte på Eidsborg 22.april

Onsdag den 22. april 2015 hadde Vest-Telemark frimurargruppe sitt vårmøte  på Vest-Telemark museum i Eidsborg.

19 brødre møtte fram og fekk  oppleve eit møte litt utenom det vanlege, eller rettare sagt noko meir enn det vanlege.

 

Les mer...

Bodøs logebygg for fremtiden - endelig innflyttet og tatt i bruk!

Av Kjell Jan Krey Dagsloth, webredaktør Bodølogene
Bodølogene
Bodøs logebygg for fremtiden  - endelig innflyttet og tatt i bruk!

Torsdag den 9. april ble endelig alt slått fast og stadfestet. Etter at ideen om en utvidelse av logen i Bodø første gang ble nedskrevet og skissert på en serviett av Georg Rasmussen i 2005, er den nye logebygningen innviet og tatt i bruk, ti år etter. Selve den gedigne innflytterfesten fant sted på den nevnte datoen. Og det var selveste Ordenens Stormester Tore Evensen, med det meste av Ordenens øverste ledelse og over 200 Bodø-brødre til stede, som foretok den høytidelige innvielsen.

Les mer...

Bodø Frimurer Forskningsgruppe har sett dagens lys

Av Kjell Jan Krey Dagsloth, webredaktør Bodølogene
Bodølogene
Bodø Frimurer Forskningsgruppe har sett dagens lys

Fra og med den 7. april 2015 er Bodø Frimurer Forskningsgruppe i gang, som den 6. og minste av «logeenhetene» i det etter hvert ganske mangfoldige logefellesskapet i Bodø. Som leder av gruppen er utnevnt og installert Jarle Saksenvik, med Rolf Salvesen som nestleder og Kjell Krey Dagsloth som sekretær.

Forskningslogen Niels Treschow har rundt regnet 80 medlemmer i Bodølogene, og disse er automatisk medlemmer av den nye Frimurer Forskningsgruppen. Den nye frimurergruppen er en underavdeling av Forskningslogen, som sorterer direkte under Ordenens Stormester. Den er derfor ikke å regne som en del av Tromsø Provincialloge, men vil likevel være en meget godt integrert del av vårt lokale logefellesskap.

Les mer...

OSM overvar et «nytt» instruksjonsmøte sammen med brødrene i Bodø

Av Kjell Jan Krey Dagsloth, webredaktør Bodølogene
Bodølogene
OSM overvar et «nytt» instruksjonsmøte sammen med brødrene i Bodø

En ny og meget spennende opplevelse ble det for de over 100 brødre som var til stede da St. Johs.logen Midnatsol gjennomførte et instruksjonsmøte i «ny og spesiell innpakning» den 3. mars. Det er Ordenens Stormester Tore Evensen som har tatt initiativ til dette spesielle prosjektet fra Ordenens Opplæringsdirektorium, som altså nå er gjennomført i Bodø for første gang. Stormester ønsket selv å være til stede ved denne «urfremføringen», og ble mottatt med tradisjonell og varm velkomst av Ordførende Mester Tor H. Bang.

Les mer...

Verba Masonica 11 - 2015

Av Kristoffer Sandven
Forskningslogen Niels Treschow
Verba Masonica 11 - 2015

Her kan du lese Verba Masonica nr. 11-2015. Dette nummeret ble utgitt til Forskningslogens møte i Bergen 17. januar 2015. Temaet for møtet var «Det Rektifiserte System i Norge», med foredrag av br. Joachim Svela.

Saker i dette nummeret:

  • Bergenser med russiske høygrader

  • Frimureren Johan Falkberget

  • Tidlige bergenske bygghytter

  • Heldagstur til Oscarsborg

  • Møte i Forskningsgruppen i Bergen

Les Verba Masonica 11-2014

Les mer...

FIDUCIA

Fiducia er ment å være et tilbud til våre eldre brødre og deres kjære. Et tilbud også til tidligere brødres enker som ønsker å holde kontakten med gamle venner.

Møtene har en uformell karakter og avholdes den siste fredag i hver måned mellom kl. 11.30 og ca kl.13.30.

Møtene starter som regel med et underholdningsinnslag, fulgt av et måltid bestående av smørbrød, kaffe og tebrød. Det er ingen kontingent eller økonomiske forpliktelser, men de fleste bidrar ved et avsluttende åresalg som er virksomhetens eneste inntektskilde.

Frivillige hjelpere står for serveringen. Nedenfor ser dere en oversikt over møtedagene i 2012.

Våren 2012                               Høsten 2012

Fredag 27. januar                      Fredag 28. september

Fredag 24. februar                     Fredag 26. oktober

Fredag 30. mars                        Fredag 30. november

Fredag 27. april                         Julemøte 14. desember

Sommertur mandag 4. juni

VELKOMMEN ! 

Kontaktinformasjon:

 

Sist redigert onsdag, 05 mars 2014 16:43

Fra Landslogens område

Murskjeens sommeravslutning 2015

I år har vi lagt sommeravslutningen vår til Gamlebyen i Fredrikstad LØRDAG 30. MAI

Frimureriet og kirken

Frimureriet og kirken Når dette skrives, har vi i begynnelsen av februar hatt Kyndelsmess. Det er en gammel tradisjon å markere denne tiden på året mellom vintersolverv og vårjevndøgn - en tid på året da lyset stadig blir sterkere og klarere. I kirkelig sammenheng, har denne markeringen blitt knyttet til det forhold at…

Møtekalender for 2015

Fiducia møteplan – 2015Fiducia møtene avholdes i St. Magnus, er på en fredag og starter kl. 12.00Julemøte første fredag i desember.30.01.15. nr. 246 Sangkoret i St. Magnus sin dag i Fiducia.Frimurerbroder Arvid Stokke med tema:Reisebrev fra Sangkorets USA tur i 2013. 27.03.15. nr. 247 Frimurerbroder og Sokneprest Finn-Ove Brandvold.Foredrag: Frimureri…

Studievirksomheten i Loge Sirius

Om livets store mysterium vet vi ingenting, men som frie murerbrødre har vi plikt til å tro, rett til å håpe og en enestående mulighet til å lære – til å lære det vi kaller Den Kongelige Kunst – ved å lære for livet gjennom et eldgammelt frimurerrituale. Frimureriet er…

Heldagstur til Oscarsborg med Forskningslogen

Heldagstur til Oscarsborg med Forskningslogen Forskningslogen Niels Treschow markerer 75-årsdagen for tyskernes angrep på Norge i 1940 med en heldagstur til Oscarborg Festning, lørdag 11. april. Arrangementet er nå utsolgt.

Frimureriet - og julen

Frimureriet - og julen Når dette leses, er vi midt i adventstiden. En mørk tid på året her i nord, men en tid som for mange er fylt av glede og forventning. Det skal skje noe, noe nærmer seg, vi er underveis. Dette gjør at de aller fleste i vår del av verden, har…

St. Johanneslogen Sirius historie

St. Johanneslogen Sirius historie Moss Broderforening ble stiftet 10.mai 1902 under St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Broderforeningen gikk over til selvstendig loge og ble innviet 1.juni 1950 som St. Johanneslogen Sirius. En av initiativtakerne til broderforeningen var Jens Fredrik William Schmidt. Han var direktør ved Orkerød Barnehjem som var opprettet av…

Verba Masonica 10 - 2014

Verba Masonica 10 - 2014 Her kan du lese Verba Masonica nr. 10-2014. Saker i dette nummeret: Ritualer fra 1779 frem fra glemselen. Hvordan det svenske system havnet i Tyskland. Det norske system. FNTs 11. høytidsdag ble feiret på Hamar. Nordisk Forskningskalender. Les Verba Masonica 10-2014

Fra Bergen Provins

Visitasjon

4. mai gjennomføres det visitasjon i Oscar til de syv Bjerge. Det kan sammenlignes med at drift av logen og den rituelle gjennomføringen av møter skal revideres og at dette foregår i henhold til våre lover og vedtatte rutiner. Ordførende Mester…

Informasjonsmøte i Haakon t.d.g Hjelm

Informasjonsmøte i Haakon t.d.g Hjelm Tirsdag 17. mars arrangerte Haakon t.d.g. Hjelm informasjonsmøte for interesserte mulige søkjarar med følgje, i logen sine lokaler på Almås. Responsen var god og omlag 10 interesserte møtte opp. Dei vart møtt av Ordførende Mester og Delegert og Deputert Mester…

Besøk til Voss utsettes

Besøket til St. Mikael til det gamle Gilde utsettes. Vi sette opp turen ved en senere anledning. Denne vil bli annonsert på hjemmesiden og i forbindelse med møteinfo til brødrene.  

Flott fremmøte på årets første informasjonsmøte

Årets første informasjonsmøte i regi av St. Johanneslogene Oscar til de syv Bjerge og Carl til den norske Løve ble avholdt søndag 1. februar, og de respektive loger er godt fornøyde med fremmøtet.

"Spesielle" møter i 2015

Her følger et utvalg spesielle møter, herunder temamøter for 2015. For totaloversikt over årets møter: se under "Kalender". 09.04.15, kl. 18.30: Oscar tds Bjerge besøker Carl tdn Løve 29.07.15, kl. 18.30 Olsokloge 24.08.15, kl. 18.30: Kollegiemøte Lille spisesal 27.09.15, kl.…

Takk til grytevakter!

Takk til grytevaktene! Frelsesarméen i Bergen ber om at det overbringes en STOR TAKK til alle som hjalp til som grytevater før jul i desember!

Honnørtegn tildelt Hjalmar Olseth

Til brødrenes store begeistring ble en i Hjalmar Olseth tildelt Oscar til de syv Bjerges honnørtegn på logens julemøte 15. desember.

Honnørteikn til br Trygve Nagell Dahl

Honnørteikn til br Trygve Nagell Dahl I julemøtet 2. desember i Haakon tdg Hjelm vart brødrene si merksemd retta mot br Trygve Nagel Dahl, då han mottok logen sitt Honnørteikn av OM Karl Sandvik. Det var stort oppmøte i salen og blant anna fleire brødre frå…

Logebesøk på Hawaii!

Oscarbroder Per Hannevold var nylig på Hawaii med sine spillende kolleger i Bergen Blåsekvintett. Mellom konserter og undervisning ved University of Hawaii fikk han også tid til å besøke lokale brødre.Honolulu har et vitalt frimurermiljø og Honolulu Lodge er en…

Ny ledelse i Fiducia Bergen

Fiducia på Ordenshuset i Bergen er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere med ledsagere, til sammenkomster i logens lokaler.Andre frimurere med ledig tid på fredags formiddager er selvsagt også kjærkomne deltakere. I en periode har foreningen vært…

Fra Trondhjem Provins

Møtet 10. september er flyttet

Møtet den 10. september 2015 er flyttet til den 11. september kl 19.00.

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Håkon Pharo ble i et ordinært VII gradsmøte i Trondheim 18. mars innstallert som ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge. Han overtar etter Ingar Samset som har sittet i embetet i de siste 8 år. Broder Ingar har planer om å flytte fra Trondheim til Oslo og for fremtiden vil…

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje Under et VII gradsmøte i forbindelse med Trondhjems Provincialloges 100-årsjubileum ble tre brødre hedret med Stormesterens Fortjenstmedalje. Steinar Ravlo fra Olavslyset på Verdal og Willy Aune fra Morgenstjernen på Røros, begge tidligere Ordførende Mestre i sine respektive loger ble hedret for sitt arbeide med å skaffe sine loger eget hus, noe…

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge Trondhjems Provincialloge feiret sitt 100-årsjubileum gjennom hele helgen 28. januar til 1. februar. Forut selve jubileumsfeiringen var det Ordførende Mestermøte med alle Ordf, Mestre og Ordf. Brødre i provinsen etterfulgt av et møte i VII grad på fredag hvor også vår OSM Tore Evensen deltok. Mens brødrene deltok på logemøtet…

En sunn Loge Borgund fyller 50

En sunn Loge Borgund fyller 50 St. Andreaslogen Borgund ble stiftet 23. november 1964 og fyller dermed 50 år i november 2014. Jubileet markeres på Høytidsdagen 24. november. Men St. Andreas frimureriet i Ålesund startet lenge før 1964. Etter at St. Johanneslogen Regulus ble stiftet i 1924, og tidligere i år kunne feire sin 90 års…

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund St. Johanneslogen Regulus i Ålesund, som ble grunnlagt 30. januar 1924 med 68 medlemmer, feiret sitt 90 årsjubileum 27. januar i år. Antallet aktive betalende brødre er nå 288 og Regulus er således den største logen i Møre og Romsdal. Frimureriet kommer til Ålesund I matrikkelen for 1851 står det…

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”. I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det…

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig. Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte…

Ny provincialmester installert i Trondheim

Ny provincialmester installert i Trondheim Den 30. november ble Svein Olav Klokkerhaug installert som ny Provincialmester I Trondhjem Provincialloge. Han etterfølger John Solberg som gikk av for aldersgrensen. Installasjonen foregikk i nærver av 200 brødre, og ble foretatt av Ordenens Stormester Tore Evensen. Tilstede var også de fleste av Ordenens ledelse og høyeste embedsmenn, samt…

Frimurernes Sangforening i Trondheim

Frimurernes Sangforening i Trondheim Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv. Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har…

Fra Tromsø Provins

OM-Møte i Tromsø Provincialloge

OM-Møte i Tromsø Provincialloge Onsdag 6.mai og den påfølgende torsdag var Ordførende Mestre og Ordførende Brødre i Tromsø Provins samlet til OM-møte i Tromsø. Blant temaene som sto på dagsordenen var bl.a. Ordenens Lederhåndbok og HMS-håndboka. OM-møtet ble avsluttet på torsdag med deltagelse i Provinciallogens Høytidsmøte. Ordenens Stormester deltok i høytidsmøtet hvor han tildelte…

En stolt frimurerfar i Harstad

En stolt frimurerfar i Harstad EN stolt frimurerfar, Arne Hermund Arntsen i St. Johanneslogen Corona Borealis i Harstad, flankert av sine to sønner Børre (til høyre) og Svein-Arne (til venstre).Svein-Arne fikk sin VII grad i Tromsø Provincialloges Høytidsmøte 7.mai i år. Børre fikk sin grad også i Tromsø, men et par år tidligere.Med på bildet…

Stormesterens Fortjenstmedalje til Arvid Øvergård

Stormesterens Fortjenstmedalje til Arvid Øvergård I Høytidsmøtet for Tromsø Provincialloge torsdag 7.mai, ble tidligere OCM, Arvid Øvergård, tildelt Stormesterens Fortjestmedalje. Både Stormesteren Tore Evensen og Prov Mester Per-Trygve Kongsnes takket br Arvid for hans store innsats på det rituelle området. Særlig ble hans deltagelse i utarbeidelse av CM-instruksen for Kapitelet fremhevet, samt hans generelle innsats…

Instruksjon fra «Verktøykassen» i St.Andreaslogen Hålogaland

Instruksjon fra «Verktøykassen» i St.Andreaslogen Hålogaland For andre gang på kort tid har brødrene i Bodø fått oppleve en frimurerisk instruksjon hentet fra Kunnskapsdirektoriets nye formidlingsprosjekt «Verktøykassen». Instruksjonslogen fant sted tirsdag 21. april. Emnet var denne gangen et sentralt tema i recepsjonsritualet for St.Andreas lærlinge- og medbrodergraden. I en meget godt fylt logesal fikk interesserte brødre…

Biblioteket, Bodø Frimurerloger

Første halvår av logeåret 2015 går mot slutten. Biblioteket minner brødrene om at lånt litteratur skal returneres biblioteket senest mandag 4. mai. Siste dato for utlån er mandag 20. april. Biblioteket holder stengt i perioden 6. mai fram til mandag 25. august. Bodø, 26. mars 2015 Per Rognan, Logens Bibliotekar

Jubeluke i april for Logene i Bodø

Den andre uken i april blir litt av en jubeluke for frimurerbrødrene i Bodø, idet ikke mindre enn to store begivenheter skal skje med to dagers mellomrom. På tirsdag 7. april innstiftes den helt nye Bodø Forsknings frimurergruppe under Forskn.l. Niels Treschow. Og torsdag 9. april blir det stor innflytterfest…

X grads møte i Tromsø den 26. februar 2015

X grads møte i Tromsø den 26. februar 2015 X grads møtet i Tromsø den 26 februar kunne nyte musikk fra tilforordnet Overkantor Einride Hveding fra Bodø (91) som hadde god støtte og hjelp av br Andreas Elling Jensen. Ved taffelet sa Provincialmester at det var en spesiell glede å takke for musikken i aftenens møte og for at…

Ny Fellessekr. for Bodø Frimurerloger

Advokat Ole-Martin Erikstad, f. 1951, er engasjert som ny Fellessekretær i logefellesskapet Bodø Frimurerloger etter Kåre Rabben, som har bedt seg entlediget. Erikstad har allerede tiltrådt som Fellessekretær. Br. Ole-Martin vil få sin X. grad 19. mars 2015.   Bodø, den 11. februar 2015 Arne Hanssen Formann, logestyret