TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Morfar, hva er egentlig Frimurerlogen?

Av Tron B. Endresen
Artikler om frimureriet
Morfar, hva er egentlig Frimurerlogen?

- Morfar, hva er egentlig Frimurerlogen?

- Jo Christine, Frimurerlogen er en slags skole.

- Går gamle folk også i skole??

- Fy! Morfar er vel ikke gammel! Men vi blir aldri for gamle til å lære. Men det er riktig at det bare er voksne som går i denne skolen.

- Hva er det dere lærer for noe i denne skolen?

Les mer...

Frelsesarmeens julegryter trenger vakter.

Av Arne Lie jr.
Aktuelt
Frelsesarmeens julegryter trenger vakter.

Frelsesarmeens innsamlingsaksjon til trengende i har også i år behov for hjelp av frivillige som kan bidra som vakter ved de ulike grytene i Oslo sentrum og andre steder i Norge.

I fjor var det mange av brødrene som satt av en eller flere timer til dette - og vi oppfordrer også i år brødrene til å bidra til dette viktige arbeidet.

Ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å melde din interesse dersom du kan delta i Oslo.

Strømmen Storsenter som trenger også bemanning, her kan det tas kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brødrene som kan bidra i Bergen kan melde fra til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer...

Praktboken «Under Stjernehimmelen» selges via frimurer.no

Av Harald Øien
Informasjonsdirektoriet

Under_Stjernehimmelen2aPraktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre 50 logebygninger, kan nå bestilles og betales over nett.
Prisen er kr 450,- pr. eksemplar, fritt tilsendt. Ordningen er laget over påmeldingssystemet vårt, og kan brukes ved å følge denne linken: www.frimurer.no/bestilling-US-2012 .

Spørsmål/informasjon kan du få ved å henvende deg til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Du kan lese mer om boken her:

Les mer...

Ordførende Mestres møte i Harstad

Av Børje Kajander
Tromsø Provincialloge
Ordførende Mestres møte i Harstad

Ordførende Mestre og Ordførende Brødre i Tromsø Provins var samlet i Harstad 1-3.oktober sammen med provinsens ledelse.
Det hele startet på onsdags kveld med omvisning og konsert, orgel og trompet, i den "gamle og meget erværdige" Trondenes kirke som er fra ca. år 1250. Deretter ble middag servert på Røkenes gård.

Temaer som ble tatt opp i OM-møtet var bl.a. : kontingenter, frimureriske utvikling for brødrene, PM's time, orientering og status fra den enkelte losje og litt om referanse kontroll v/ Overregistrator S. Thronsen. De tre logeavsnitt samlet seg også hver for seg og diskuterte utfordringer og erfaringer, noe som etterpå ble presentert i plenum.

Les mer...

Ordenens fellesgave for 2014 til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner

Av Arne Lie jr.
Fellesgaven
Ordenens fellesgave for 2014 til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner

Ordenens Stormester har etter behandling i Det Høye Råd besluttet at Ordenens fellesgave for 2014 skal gis til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner.

Det er en kjensgjerning at det norske samfunnet ikke har evnet å følge opp soldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner på en tilfredsstillende måte. SIOPS har søkt om bidrag til et prosjekt med tanke på å bygge opp et landsdekkende nettverk av veteraner som driver likemannsarbeid blant veteranene nær den enkeltes hjemsted. Hensikten er å sikre at den enkelte veteran får den støtte og hjelp som han eller hun har behov for, og å forebygge at skader forverres.

Les mer...

Frimurernes Storband serverer Swingende Julemeny i Stamhuset søndag 14. desember 2014 kl 16

Av Arne Lie jr.
Frimurernes storband

Opplev Ladylike - alene og sammen med Storbandet gir damene oss swingende harmonier i julens innpakning.

Ta med ledsager, familie, venner og bekjente og la oss sammen komme i julestemning med swingende julemusikk.

Voksne kr 100,-. Barn gratis. Dørene åpnes kl 1530.
Kaffe og kaker kan kjøpes i pausen.
Billettbestilling; kontakt Ingvar Tuft – tlf: 92037718 el. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Uavhentede billetter selges ved inngangen.

Les mer...

Ledelse i Frimureriet

Av Tore Evensen
Kronikker
Ledelse i Frimureriet

Alle frimurerbrødre er med og setter sitt preg på vårt miljø og trivsel. Hver og én har et ansvar for å yte sin skjerv til at Ordenen når sitt mål som beskrevet i våre lover, som ideelt sett også er den enkelte broders mål. Det er imidlertid ikke til å komme fra, at våre ledere har et særskilt ansvar i så måte.

I en Orden slik som vår har våre ledere en ekstra utfordring. I og med at den rituelle rollen er så tydelig definert og sterkt hierarkisk, kan det være krevende å tilpasse seg til den mer "sivile" rollen utenfor logemøtet.

Les mer...

FIDUCIA

Fiducia er ment å være et tilbud til våre eldre brødre og deres kjære. Et tilbud også til tidligere brødres enker som ønsker å holde kontakten med gamle venner.

Møtene har en uformell karakter og avholdes den siste fredag i hver måned mellom kl. 11.30 og ca kl.13.30.

Møtene starter som regel med et underholdningsinnslag, fulgt av et måltid bestående av smørbrød, kaffe og tebrød. Det er ingen kontingent eller økonomiske forpliktelser, men de fleste bidrar ved et avsluttende åresalg som er virksomhetens eneste inntektskilde.

Frivillige hjelpere står for serveringen. Nedenfor ser dere en oversikt over møtedagene i 2012.

Våren 2012                               Høsten 2012

Fredag 27. januar                      Fredag 28. september

Fredag 24. februar                     Fredag 26. oktober

Fredag 30. mars                        Fredag 30. november

Fredag 27. april                         Julemøte 14. desember

Sommertur mandag 4. juni

VELKOMMEN ! 

Kontaktinformasjon:

 

Sist redigert onsdag, 05 mars 2014 16:43

Fra Landslogens område

Møte i Landslogens VIII grad i Stamhuset tirsdag 2. desember 2014, klokken 1830

Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:     St. Johannesloger St. Andreasloger Rosene Oscar Kolbein Akershus Murskjeen   St. Clemens   Halfdan Svarte  

Broderbrev møte 27.november

Kjære Brødre! Søndag er allerede første søndag i advent. Julen nærmer seg. Tiden går fort – en påminnelse om å benytte tiden vel! Første Murskjemøtemulighet til å benytte tiden vel er førstkommende torsdag kl 18:30. Utenfor logen får vi heldigvis tilbudet om å benytte tiden vel hver dag! Så kan…

Julemøte i Fiducia i Stamhuset fredag 28. november kl 11.30

Frammøte og registrering kl 11.00. Se vedlagt program.

Velkommen til Oscars møter i november!

Torsdag 6. november kl 18.30 avholdes møte i IV/V-grad under ledelse av Del. M. Terje Wiberg. Denne aftenen får vi besøk fra St. Johanneslogen Haakon tdt Lys. Vi ser frem til et møte i forbrødringens tegn hvor Haakon-brødrene kommer for å oppleve et møte i Andreas-skiftet. Torsdag 13. november kl…

Juletrefest 10. januar 2015

Murskjeen inviterer til juletrefest lørdag 10. januar 2015 kl. 15:00.Arrangementet åpner tradisjonen tro med en høytidsstund i Stjernesalen. Det blir gang rundt juletreet, film og underholdning for barna. Det serveres snitter og kaffe til voksne og pølser og brus til barna. Vi lodder ut mange fine gevinster. Selvsagt kommer også…

Torsdagskaffen

Alle brødre er velkomne til kaffe med kake i salongen i Telegata 4 kl 11 - 13 på torsdager i perioden 9. oktober til 4. desember

St. Johanneslogen Sirius historie

St. Johanneslogen Sirius historie Moss Broderforening ble stiftet 10.mai 1902 under St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Broderforeningen gikk over til selvstendig loge og ble innviet 1.juni 1950 som St. Johanneslogen Sirius. En av initiativtakerne til broderforeningen var Jens Fredrik William Schmidt. Han var direktør ved Orkerød Barnehjem som var opprettet av…

Ny studiegruppe

 Loge Sirius ønsker i løpet av høsten å opprette en ny studiegruppe. Nyere brødre inviteres spesielt til å delta. Når et tilstrekkelig antall brødre har sagt seg interessert i å bli med, vil logen innkalle til det første møtet i gruppen. 8-10 personer er ganske ideelt for en studiegruppe og…

Fra Bergen Provins

Grytevakt for Frelsesarmeen 2014

For informasjon om grytevakter, følg denne linken til Bergens Provincialloge: http://www.frimurer.no/loger/bergens-provincialloge

Grytevakt for Frelsesarméen 2014 i Bergen

Grytevakt for Frelsesarmeens julegryter i Bergen. Også i år er vi forspurt om å stå vakt ved Frelsesarmeens julegryter. Vi håper på god respons. Interesserte kan melde seg til Olav Kvinge: tlf 47488381 og Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . Det er fortsatt ledige vakter!

Logebesøk på Hawaii!

Oscarbroder Per Hannevold var nylig på Hawaii med sine spillende kolleger i Bergen Blåsekvintett. Mellom konserter og undervisning ved University of Hawaii fikk han også tid til å besøke lokale brødre.Honolulu har et vitalt frimurermiljø og Honolulu Lodge er en…

OSCARFEST 2014

Det er ledige plasser til årets Oscarfest. Dette er en fin anledning til å knytte gode og kanskje nye bekjentskaper i en litt annen setting enn i forbindelse med et ordinært logemøte. Se vedlegg. Vel møtt!

Møte i Frimurer Forskningsgruppen i Bergen 23.9.14

Møte i Frimurer Forskningsgruppen i Bergen 23.9.14 Forskningslogen Niels Treschows forskningsgruppe i Bergen inviterer til møte i III grad, i samarbeid med studiegruppen i kapittelgradene. Tirsdag 23. september 2014 kl 19.00Norske Frimurerordens ordenshus i Jonas Reinsgate 14.Møtet finner sted i Direktorierommet i Logens 2. etasje. Inngang via…

Ny ledelse i Fiducia Bergen

Fiducia på Ordenshuset i Bergen er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere med ledsagere, til sammenkomster i logens lokaler.Andre frimurere med ledig tid på fredags formiddager er selvsagt også kjærkomne deltakere. I en periode har foreningen vært…

Ordenens Stormester vitja Haakon til den Gyldne Hjelm

Ordenens Stormester vitja Haakon til den Gyldne Hjelm Høgtidsdag og 9-årsjubileum 29 april. I høve logens høgtidsdag og 9-års feiring fekk me æra og gleda av å ta imot Ordenens Stormeister Tore Evensen med følge. Haakon til den Gyldne Hjelm var godt budd for storhendinga og sørga for…

Ordenens Stormeister på omvisning på Moster

Ordenens Stormeister på omvisning på Moster Trass i varierande vér i denne tida var me heldige og kunne ta imot gjestene frå Oslo under så godt som skyfri himmel og sol. Vår Ordførande Meister Karl Sandvik henta Ordenens Stormeister Tore Evensen, Storceremonimeister i Den Norske Store…

Provincialmestere i Bergens Provincialloge

Provincialmestere i Bergens Provincialloge Her følger oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge. Nåværende Provincialmester er Egil Herman Sjursen. Sjursen overtok embedet etter Jon Randulf Vestrheim, som ble innsatt i embedet i 2002. Sjursen ble opptatt i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1997.…

Lederskifte i Sunnfjord

Den 21. mars 2014 ble br. Tore Bjarne Gamborg jr. installert som ny Deputert Mester i Oscar til de syv Bjerges deputasjonsloge Sunnfjord. Høytideligheten fant sted i deputasjonslogens lokaler på Mo, og installasjonen ble gjennomført av OM i Oscar, Pål…

Fra Trondhjem Provins

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund St. Johanneslogen Regulus i Ålesund, som ble grunnlagt 30. januar 1924 med 68 medlemmer, feiret sitt 90 årsjubileum 27. januar i år. Antallet aktive betalende brødre er nå 288 og Regulus er således den største logen i Møre og Romsdal. Frimureriet kommer til Ålesund I matrikkelen for 1851 står det…

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”. I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det…

Lederopplæring i Trondhjems provins

Lederopplæring i Trondhjems provins Lørdag 26. april var Ordførende Mestre og Deputerte Mestre fra Helgelandslogene samlet i Mosjøen til et 5 timers miniseminar, det andre i serien Lederopplæring i Frimureriet.  Første del var gjennomført under ordførende mestres møte i Trondheim i februar. Foruten Helgelandslogene var Trondhjem Provincialloge representert ved sin Ordførende Mester, Svein Klokkerhaug,…

Vellykket Andreasdag i Trondheim

Vellykket Andreasdag i Trondheim St. Andreaslogen St. Eystein arrangerte en vellykket Andreasdag i Trondheim lørdag 29. mars. Til tross for et strålende vær droppet 80 brødre både hytteturer og andre lørdagsaktiviteter  for å få påfyll i sine Andreaskunnskaper.

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig. Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte…

Ny provincialmester installert i Trondheim

Ny provincialmester installert i Trondheim Den 30. november ble Svein Olav Klokkerhaug installert som ny Provincialmester I Trondhjem Provincialloge. Han etterfølger John Solberg som gikk av for aldersgrensen. Installasjonen foregikk i nærver av 200 brødre, og ble foretatt av Ordenens Stormester Tore Evensen. Tilstede var også de fleste av Ordenens ledelse og høyeste embedsmenn, samt…

Frimurernes Sangforening i Trondheim

Frimurernes Sangforening i Trondheim Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv. Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har…

Gauldal St. Johannes Frimurergruppe, Støren

Gauldal frimurergruppe ble stiftet 10.03.1987 og er med sine 10 medlemmer en av landets minste. Likevel har vi gjennomsnittlig over 15 deltagere på møtene våre. På det meste har vi vært over 30 brødre! Dette skyldes godt besøk av brødre både fra Røros og Trondheim. Men vi mener også at det gode…

Lørdagskaffe i Stiftsgården

Siden 1993/94 har det hver lørdag i logeåret vært arrangert logekafè i Frimurerlogens lokaler. Tiltaket er basert på frivillig og gratis innsats fra brødrene. Lørdagskaffen er primært etablert for å gi brødrene et utvidet sosialt tilbud utover de fastlagte logemøter, men også i den hensikt å gi økte inntekter til…

Fra Tromsø Provins

Bodø Fiducias flotte førtiårs fest

Bodø Fiducias flotte førtiårs fest Det hele startet, som tradisjonen, tilsier med samling i Stjernesalen, hvor koret sang og hvor Kjell Krey Dagsloth holdt festtalen. Her kom han bl.a. inn på Fiduciaforeningens historie. Bodø Fiducia var den tredje forening av dette slaget som ble innstiftet her i landet. At Fiducia-tanken først ble tenkt og deretter…

Olav Andreassen ble innsatt som den åttende Ordførende Mester i St.Andreaslogen Hålogaland

Olav Andreassen ble innsatt som den åttende Ordførende Mester i St.Andreaslogen Hålogaland Neppe har det vel noen gang før vært så mange til stede på et IV/V-gradsmøte i St. Andreaslogen Hålogaland i Bodø. Hele 134 brødre var til stede på Andreasdagen den 25. november, da Olav Andreassen ble installert som den åttende i rekken av logens Ordførende Mestere. Andreaslogens eget arbeidsrom ble…

Juletrefest i logen

Barn og barnebarn av Frimurerbrødre inviteres til juletrefest i Bodø frimurerloge Søndag 28. desember kl. 17.00 Aldersgrense oppad for barna er 12 år. Program: 17.15 Brus/kaffe 17.30 Film i forrommet 18.00 Gang og sang rundt juletreet 18.30 Julenissen kommer 19.00 Avslutning Entre: Voksne kr. 50,-. Barn kr. 25,- Frist for…

Travel formann for travelt kor!

Travel formann for travelt kor! Bodø Frimurersangforening er en gammel institusjon innenfor logen i Bodø. Hva som skal regnes som årstallet for den første start, blir en definisjonssak. Sikkert er det at det var sang i logen lenge før Midnatsols innstiftelse for 90 år siden, både i rituelle og andre sammenhenger. Det vi kan tidfeste…

Tromsø Provincialloge fikk besøk av Stormesterens Stattholder og Storprovisor

Den 13 november fikk Tromsø Provincialloge besøk av Stormesterens Stattholder Karl Jens Holmen og Storprovisor Arve Aanes Johansen. Vi hadde meget nyttige administrative møter vedr Tromsø Provincialoges drift og økonomiske stilling samt den fremtidige utvikling i logene i Provincen. Etter at de administrative møter var over deltok våre gjester i…

Adventstund i logen

Bodø Frimurerkor vil med dette invitere logens brødre med familie og venner til tradisjonell adventstund i Frimurerlogen 1. søndag i advent, 30. november 2014 kl. 19.00 Program: Sang og musikk i Stjernesalen med deltakelse av blåsergruppa. Taler: Kjell Krey Dagsloth.

Påmelding til juleloger 2014

Det vil være felles påmeldingdato til julelogene i "Salten" 18.12., "Midnatsol" 16.12. og "Bodø Stewardloge" den 11.12.Påmelding fra og med den 26. november kl. 10.00, tilSekretariatet tlf. 755 21313Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding. Brødre som blir forhindret og ikke melder forfall senest to dager før møtet,…

”Tårngjengen” fra Trondheim besøkte logemøter i Bodø

”Tårngjengen” fra Trondheim  besøkte logemøter i Bodø Uventet og meget gledelig besøk fra vår ”gamle” Provincialloge den 18. september, da til sammen tretten brødre fra Trondheim besøkte logen. Gjestene fordelte seg på St. Johanneslogen Salten og Bodø Stewardsloge, som holdt sine møter samtidig, i henholdsvis III. og VII. grad. Logene i Bodø besøkes ofte av tilreisende brødre,…