TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Søndagskveld med Leoparden: Riksadvokat Tor-Aksel Busch: "Noen refleksjoner om kriminalitetsbekjempelse i vår tid"

Søndagskveld med Leoparden: Riksadvokat Tor-Aksel Busch: "Noen refleksjoner om kriminalitetsbekjempelse i vår tid"

St. Johanneslogen St. Olaus til den Hvide Leopard har gleden av å invitere til årets Søndagskveld med Leoparden i Stamhuset søndag 26. oktober kl 1800.

Søndagskveld med Leoparden er et årlig arrangement, og mange bruker anledningen til å ta med venner og familie for å oppleve Stamhuset, flere gode innslag og mulighet til treffe brødrene i en annen sammenheng enn våre møter.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil holde årets foredrag over temaet "Noen refleksjoner om kriminalitetsbekjempelse i vår tid".

Nytt i år er at det vil bli sang ved vårt helt nye Leopard kor, og det vil bli et annet musikalsk innslag. For de som har interesse av det vil det bli en kort omvisning i Stamhuset.

Enkel servering. Inngang kr 100,-. Billetter selges i døren fra kl 1730.

Les mer...

Frimurernes Orkester 120-års jubileumskonsert i Stamhuset lørdag 25. oktober kl 13:00. Fri entré.

Av Arne Lie jr.
Frimurernes orkester
Frimurernes Orkester 120-års jubileumskonsert i Stamhuset lørdag 25. oktober kl 13:00. Fri entré.

Det blir et meget spennende program med musikk i mange sjangere som spenner fra Gustav Lange, Ole Olsen til Nino Rota og J Offenbach. Vi har også denne gang vært så heldige og få forsterkning av Grefsen/Kjelsås Kammerorkester. Dirigent er Bjørn Mellemberg.

Som solister med orkesteret kan man glede seg til å høre Sopranen Elisabeth Tandberg med bl. a. "O mio babbino caro" av Puccini, og en av orkesterets egne profesjonelle musikere; Fløytisten Finn Henry Olsen spiller Concertino av Cécile Chaminade.

Les mer...

Ledelse i Frimureriet

Av Tore Evensen
Kronikker
Ledelse i Frimureriet

Alle frimurerbrødre er med og setter sitt preg på vårt miljø og trivsel. Hver og én har et ansvar for å yte sin skjerv til at Ordenen når sitt mål som beskrevet i våre lover, som ideelt sett også er den enkelte broders mål. Det er imidlertid ikke til å komme fra, at våre ledere har et særskilt ansvar i så måte.

I en Orden slik som vår har våre ledere en ekstra utfordring. I og med at den rituelle rollen er så tydelig definert og sterkt hierarkisk, kan det være krevende å tilpasse seg til den mer "sivile" rollen utenfor logemøtet. Med historisk utspring i denne rituelle lederrollen, bærer embetsmennene, ikke bare prydelser som forteller hvilken grad de har, men også prydelser som sier noe om deres rituelle eller administrative funksjon. Dess større ansvar og høyere posisjon den enkelte har i hierarkiet, dess mer synlige og fremtredende er prydelsene. Dette har sin historiske og rituelle begrunnelse. Men dette gir oss som ledere i frimureriet ytterligere utfordringer, da prydelser og posisjon kan komme til å skygge for idealene. Ikke minst må jeg som OSM minne meg selv på dette: Jeg har den viktigste og mest fremtredende rituell og administrativ rollen i Ordenen. De synlige tegn på dette er de flotteste av alle. Men jeg må ikke glemme at under det symbolske uttrykket og prydelsene, er jeg fortsatt Tore. Jeg tror, at om jeg glemmer hvor jeg kommer fra og hvem jeg er, blir jeg heller ikke den gode lederen for brødrene som jeg ønsker å være.

Les mer...

Frimurernes Storband arrangerer dansekveld i Stamhuset 8. november kl 19

Av Arne Lie jr.
Frimurernes storband
Frimurernes Storband arrangerer dansekveld i Stamhuset 8. november kl 19

Bruk en lørdagskveld i Frimurerlogen sammen med familie og venner til dans og hyggelig samvær.

Enkel servering - Variert dansemusikk

Inngang kr 150,- Musikk fra kl 1930.
Antrekk: Pent. IKKE stiletthæler

Forhåndsbestilling ; kontakt Ingvar Tuft – tlf: 92037718 el.
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Uavhentede billetter selges ved inngangen

Les mer...

Ordenen trenger medlemmenes hjelp til oppdatering av adresse- og telefonopplysninger.

Av Arne Lie jr.
Nyttig informasjon
Ordenen trenger medlemmenes hjelp til oppdatering av adresse- og telefonopplysninger.

Ordenen ønsker å ha bedre og oftere direkte kommunikasjon med brødrene enn tidligere. Flere tiltak er satt i gang og flere kommer. Fra og med 2015 blir det opprettet et sentralt medlemskontor. Mer om dette kommer i neste nummer av Frimurerbladet og på www.frimurer.no/minside

Utsendelser av vanlige brev til brødrene fungerer selvsagt bra, men det koster ca. 180 000 kroner å sende et enkelt brev til samtlige brødre. Det er derfor begrenset hvor mye vi kan sende ut med vanlig post. Vi ønsker derfor å nå flest mulig av brødrene med epost, internett eller (forsøksvis) SMS. Problemet er at vi fortsatt mangler ca. 6000 gyldige epost adresser og enda flere mobilnummere. Det viser seg også at epostadresser ofte endres og vi har registrert svært mange epost-adresser som ikke lenger er gyldige.

Les mer...

Stormesterens besøksplan for andre halvår 2014

Av Arne Lie jr.
Informasjonssider
Stormesterens besøksplan for andre halvår 2014

Noe av det første vår Stormester lovet da han tiltrådte sitt embede i oktober 2012, var at han ville besøke alle loger i Norge i løpet av sin funksjonstid for å få mer kontakt med brødrene.
Dette løftet har han gjort sitt aller ytterste for å holde.

I henhold til den oppsatte planen, vil han innen utløpet av 2014 ha deltatt i 140 møter og han vil ha besøkt 81 loger i Norge. Noen broderforeninger og grupper har fått besøk, i tillegg til besøk og møter i Sverige, Danmark, Island, Finland, Italia, USA, England og Tyskland.

Les mer...

Nytt nummer av Frimurerbladet tilgjengelig på nettsidene

Av Arne Lie jr.
Informasjonsdirektoriet
Nytt nummer av Frimurerbladet tilgjengelig på nettsidene

Vi er glade over å kunne tilby Frimurerbladet tilgjengelig elektronisk på nettsidene. Foreløpig er det komplette årganger tilbake til år 2000, men det vil bli lagt ut flere etterhvert.

Det er laget et eget menypunkt øverst på sidene for å gjøre det enkelt å finne bladene.

Les mer...

Frimurerordenen støtter årets TV aksjon

Av Arne Lie jr.
Fellesgaven
Frimurerordenen støtter årets TV aksjon
Den Norske Frimurerorden har i dag bidratt med kr. 100.000 av innsamlede midler til TV-aksjonen. Rent vann er en grunnleggende forutsetning for liv og helse. Mennesker som mangler rent vann er i sannhet nødlidende.
Les mer...

Frimurernes Sangerforbund

Den spede spire til opprettelsen av Frimurernes Sangerforbund slo rot i 1927. Da var det en samling av landets sangforeninger i forbindelse med at Frimurernes Sangforening i Oslo feiret sitt 85-års jubileum.

Frimurernes Sangerforbunds formål er å arbeide for sangens fremme innen logene, sangens plass i ritualene, samt å ta seg av saker av felles interesse for sangforeningene.

De fleste St. Johannes Logene har fått sitt eget kor, men Sangerforbundet har bl.a. som formål å hjelpe til med å starte opp kor i de loger som ikke har dette. Dette er bifalt av Stormesteren som har uttrykt glede over at Sangerforbundet arbeider med saken.

Den største utfordringen mener vi dog at Sangerforbundet har ved å være med å videreutvikle sangen og musikken i logearbeidet.

Vi ivaretar korenes interesser vis a vis TONO, slik at sangforeningene driver sin virksomhet innenfor lovens rammer. Styret har fremforhandlet egen avtale med TONO som omfatter aktivitetene til sangforeningene innenfor Den Norske Frimurerorden.

Sangerforbundet har også som en av sine oppgaver å hjelpe/rettlede den sangforeningen som skal arrangere landssangerstevnet.

Vi vil bruke vår nye plass på nettet med informasjon til korene og etter hvert som vi klarer å få det inn fra de enkelte kor; bilde og opplysninger om det enkelte kor som er medlemmer i Frimurernes Sangerforbund.

Kom gjerne med forslag til hva dere ønsker å finne på "våre" sider.

Ta gjerne kontakt med formannen Arne Østigård.

Sist redigert torsdag, 26 august 2010 14:03

Fra Landslogens område

Møte i Landslogens X grad i Stamhuset, tirsdag 28. oktober 2014, klokken 1830

Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:     St. Johannesloger St. Andreasloger Kolbein Oscar St. Halvard Hamarhus Humanitas Vestfold St. Torleif De fire Roser St. Torfinn   Christian  

Broderbrev til møte 23. oktober

Kjære Brødre Mørket har senket seg og det er på tide å falle til ro. Måtte hver soloppgang gi dere håp, og hver solnedgang bringe dere fred. Torsdag den 23. har vi gleden av å invitere til møte i III grad. Møtet er et instruksjonsmøte holdt i seminars form. Her…

Juletrefest 10. januar 2015

Murskjeen inviterer til juletrefest lørdag 10. januar 2015 kl. 15:00.Arrangementet åpner tradisjonen tro med en høytidsstund i Stjernesalen. Det blir gang rundt juletreet, film og underholdning for barna. Det serveres snitter og kaffe til voksne og pølser og brus til barna. Vi lodder ut mange fine gevinster. Selvsagt kommer også…

Neste møte i Fiducia i Stamhuset høst 2014 er fredag 31. oktober kl 11.30

Vi gleder oss til at:Tidligere Ordenes Overarkitekt vår alles br. Odd Grann holder ett foredrag om Livskvalitet – samt salg og signering av hans nye bok.Vi avslutter møtet med vårt halvårige vinlotteri. Frammøte og registrering kl 11.00.

Torsdagskaffen

Alle brødre er velkomne til kaffe med kake i salongen i Telegata 4 kl 11 - 13 på torsdager i perioden 9. oktober til 4. desember

Velkommen til Oscars møter i oktober!

Torsdag 16. oktober kl 18.30 avholdes møte i IV/V-grad. Denne aftenen får vi besøk fra St. Andreaslogen Hamarhus med deres embetsverk under ledelse av Ordførende Mester Ole Sveen. Møt opp og få en opplevelse av hvordan embetsmenne i Hamarhus leder et møte i Stamhuset, samtidig som det knyttes vennskapsbånd mellom…

St. Johanneslogen Sirius historie

St. Johanneslogen Sirius historie Moss Broderforening ble stiftet 10.mai 1902 under St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Broderforeningen gikk over til selvstendig loge og ble innviet 1.juni 1950 som St. Johanneslogen Sirius. En av initiativtakerne til broderforeningen var Jens Fredrik William Schmidt. Han var direktør ved Orkerød Barnehjem som var opprettet av…

Invitasjon til X grad i Stamhuset 7. oktober 2014

Tirsdag 7. oktober 2014, klokken 1830 Møte i Landslogens X grad i Stamhuset.   Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet     St. Johannesloger St. Andreasloger Søilene Oscar Orion Agder St. Halvard Borgund Fraternitas Hamarhus Olaf Kyrre Akershus Borgen Bjørgvin  Murskjeen   Carl Johan   St. Torfinn

Fra Bergen Provins

Logebesøk på Hawaii!

Oscarbroder Per Hannevold var nylig på Hawaii med sine spillende kolleger i Bergen Blåsekvintett. Mellom konserter og undervisning ved University of Hawaii fikk han også tid til å besøke lokale brødre.Honolulu har et vitalt frimurermiljø og Honolulu Lodge er en…

OSCARFEST 2014

Det er ledige plasser til årets Oscarfest. Dette er en fin anledning til å knytte gode og kanskje nye bekjentskaper i en litt annen setting enn i forbindelse med et ordinært logemøte. Se vedlegg. Vel møtt!

Møte i Frimurer Forskningsgruppen i Bergen 23.9.14

Møte i Frimurer Forskningsgruppen i Bergen 23.9.14 Forskningslogen Niels Treschows forskningsgruppe i Bergen inviterer til møte i III grad, i samarbeid med studiegruppen i kapittelgradene. Tirsdag 23. september 2014 kl 19.00Norske Frimurerordens ordenshus i Jonas Reinsgate 14.Møtet finner sted i Direktorierommet i Logens 2. etasje. Inngang via…

Ny ledelse i Fiducia Bergen

Fiducia på Ordenshuset i Bergen er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere med ledsagere, til sammenkomster i logens lokaler.Andre frimurere med ledig tid på fredags formiddager er selvsagt også kjærkomne deltakere. I en periode har foreningen vært…

Ordenens Stormester vitja Haakon til den Gyldne Hjelm

Ordenens Stormester vitja Haakon til den Gyldne Hjelm Høgtidsdag og 9-årsjubileum 29 april. I høve logens høgtidsdag og 9-års feiring fekk me æra og gleda av å ta imot Ordenens Stormeister Tore Evensen med følge. Haakon til den Gyldne Hjelm var godt budd for storhendinga og sørga for…

Ordenens Stormeister på omvisning på Moster

Ordenens Stormeister på omvisning på Moster Trass i varierande vér i denne tida var me heldige og kunne ta imot gjestene frå Oslo under så godt som skyfri himmel og sol. Vår Ordførande Meister Karl Sandvik henta Ordenens Stormeister Tore Evensen, Storceremonimeister i Den Norske Store…

Provincialmestere i Bergens Provincialloge

Provincialmestere i Bergens Provincialloge Her følger oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge. Nåværende Provincialmester er Egil Herman Sjursen. Sjursen overtok embedet etter Jon Randulf Vestrheim, som ble innsatt i embedet i 2002. Sjursen ble opptatt i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1997.…

Lederskifte i Sunnfjord

Den 21. mars 2014 ble br. Tore Bjarne Gamborg jr. installert som ny Deputert Mester i Oscar til de syv Bjerges deputasjonsloge Sunnfjord. Høytideligheten fant sted i deputasjonslogens lokaler på Mo, og installasjonen ble gjennomført av OM i Oscar, Pål…

Godt fremmøte på årets første informasjonsmøte!

Søndag 2. februar ble årets første åpne informasjonsmøte i regi av St. Johanneslogene Oscar til de syv Bjerge og Carl til den norske Løve gjennomført.

Informasjon om Oscars nettsider

Nettsidene til Den Norske Frimurerorden har de siste 2-3 ukene vært gjennom en betydelig oppgradering. For Oscar sin del ser dette særdeles bra ut i den forstand at oppgraderingen har medført en del positive endringer.

Fra Trondhjem Provins

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund St. Johanneslogen Regulus i Ålesund, som ble grunnlagt 30. januar 1924 med 68 medlemmer, feiret sitt 90 årsjubileum 27. januar i år. Antallet aktive betalende brødre er nå 288 og Regulus er således den største logen i Møre og Romsdal. Frimureriet kommer til Ålesund I matrikkelen for 1851 står det…

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”. I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det…

Lederopplæring i Trondhjems provins

Lederopplæring i Trondhjems provins Lørdag 26. april var Ordførende Mestre og Deputerte Mestre fra Helgelandslogene samlet i Mosjøen til et 5 timers miniseminar, det andre i serien Lederopplæring i Frimureriet.  Første del var gjennomført under ordførende mestres møte i Trondheim i februar. Foruten Helgelandslogene var Trondhjem Provincialloge representert ved sin Ordførende Mester, Svein Klokkerhaug,…

Vellykket Andreasdag i Trondheim

Vellykket Andreasdag i Trondheim St. Andreaslogen St. Eystein arrangerte en vellykket Andreasdag i Trondheim lørdag 29. mars. Til tross for et strålende vær droppet 80 brødre både hytteturer og andre lørdagsaktiviteter  for å få påfyll i sine Andreaskunnskaper.

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig. Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte…

Ny provincialmester installert i Trondheim

Ny provincialmester installert i Trondheim Den 30. november ble Svein Olav Klokkerhaug installert som ny Provincialmester I Trondhjem Provincialloge. Han etterfølger John Solberg som gikk av for aldersgrensen. Installasjonen foregikk i nærver av 200 brødre, og ble foretatt av Ordenens Stormester Tore Evensen. Tilstede var også de fleste av Ordenens ledelse og høyeste embedsmenn, samt…

Frimurernes Sangforening i Trondheim

Frimurernes Sangforening i Trondheim Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv. Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har…

Gauldal St. Johannes Frimurergruppe, Støren

Gauldal frimurergruppe ble stiftet 10.03.1987 og er med sine 10 medlemmer en av landets minste. Likevel har vi gjennomsnittlig over 15 deltagere på møtene våre. På det meste har vi vært over 30 brødre! Dette skyldes godt besøk av brødre både fra Røros og Trondheim. Men vi mener også at det gode…

Lørdagskaffe i Stiftsgården

Siden 1993/94 har det hver lørdag i logeåret vært arrangert logekafè i Frimurerlogens lokaler. Tiltaket er basert på frivillig og gratis innsats fra brødrene. Lørdagskaffen er primært etablert for å gi brødrene et utvidet sosialt tilbud utover de fastlagte logemøter, men også i den hensikt å gi økte inntekter til…

Fra Tromsø Provins

Ordførende Mestres møte i Harstad

Ordførende Mestres møte i Harstad Ordførende Mestre og Ordførende Brødre i Tromsø Provins var samlet i Harstad 1-3.oktober sammen med provinsens ledelse.Det hele startet på onsdags kveld med omvisning og konsert, orgel og trompet, i den "gamle og meget erværdige" Trondenes kirke som er fra ca. år 1250. Deretter ble middag servert på Røkenes gård.…

Stormesteren hyllet «Salten» på den tiende høytidsdagen

Stormesteren hyllet «Salten» på den tiende høytidsdagen Den 26. januar 2005 ble Bodøs andre St. Johannesloge innviet under navnet «Salten». Høytidsdag ble bestemt til 23. september, og den 25. september 2014 kunne logen feire sin 10. høytidsdag. Til stede var Ordenens Stormester Tore Evensen, og i sitt følge hadde han med seg tidligere Ordenens Stormester Magne Frode…

Sjefen på dugnad i Bodø

Sjefen på dugnad i Bodø Dugnadsarbeidet på det nye logetilbygget i Bodø år fremover med liv og lyst, og de innvendige veggene og installasjonene i både hovedetasje og underetasje begynner å komme på plass. Arbeidslagene går sine skift, - gjerne slik at pensjonister blant brødrene går sine arbeidstimer på morgen og formiddag, mens en del…

St. Johs.logen Salten: Møte utgår

I-grads møte med recepsjon den 30. oktober må dessverre utgå. Årsaken er en feil i møteplanen som ikke kan rettes opp. Knut JarnæsOrdførende Mester

Høytidsdag og valg av ny Ordf.Mester

Brødrene inviteres til Høytidsdag i St. Andreaslogen Hålogaland Tirsdag 21. oktober. Møtet begynner kl. 1800. På møtet vil det avholdes valg av ny Ordførende Mester. Se eget oppslag i logen med liste over kandidater. Installasjon av ny Ordførende Mester skjer på Andreasdagen 25. november 2014.

40 års jubileum i Bodø Fiducia

Som tidligere nevnt har årsprogrammet for Fiducia Bodø falt ut av folderen med Bodø-logenes møteplan for 2014. Vi minner om årets gjenstående Fiducia-treff, som er fredag 3. oktober og fredag 21. november, - alle med start kl. 18.00. Fiducia er som kjent Logens utstrakte hånd spesielt til brødre i ”honnør-alder”…

Ordenens Stormester til Saltens 10 års jubileum

St. Johanneslogen Salten feirer sin Høytidsdag torsd. 25. september, da logens 10-årsjubileum skal feires. Høytidsmøtet starter kl. 18.00. I anledning jubileet har Ordenens Stormester Tore Evensen med følge tilsagt sitt nærvær. Alle brødre ønskes velkommen.

Nybygget i Bodø fullføres med dugnad og giverglede

Nybygget i Bodø fullføres  med dugnad og giverglede Arbeidet med nybygget ved Frimurerlogen er kommet langt i løpet av sommeren. Entreprenøren kommer til å ferdigstille bygget utvendig i løpet av den nærmeste tiden. Innvendig vil arbeidet mest handle om dugnadsinnsats, noe som allerede er kommet godt i gang. Bl.a. ble reisverket til den store skilleveggen på langs av…