TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Nytt nummer av Frimurerbladet tilgjengelig på nettsidene

Av Arne Lie jr.
Informasjonsdirektoriet
Nytt nummer av Frimurerbladet tilgjengelig på nettsidene

Vi er glade over å kunne tilby Frimurerbladet tilgjengelig elektronisk på nettsidene. Foreløpig er det komplette årganger tilbake til år 2000, men det vil bli lagt ut flere etterhvert.

Det er laget et eget menypunkt øverst på sidene for å gjøre det enkelt å finne bladene.

Les mer...

Verba Masonica 9 - 2014

Av Kristoffer Sandven
Forskningslogen Niels Treschow
Verba Masonica 9 - 2014

Her kan du lese Verba Masonica nr. 9-2014.

Saker i dette nummeret:

  • Niels Treschows grunnlovsforslag
  • Stamhustegninger ikke tapt likevel!
  • De ukjente stormestrene
  • Forskningslogens spørreundersøkelse
  • Nordisk Forskningskalender 2014/2015

Les Verba Masonica 9-2014

Les mer...

Musikal- og Wienerkonsert i Stamhuset, søndag 12. oktober 2014 kl. 16:00

Musikal- og Wienerkonsert i Stamhuset, søndag 12. oktober 2014 kl. 16:00

Loge Kolbein arrangerer konsert i Stamhuset, Nedre Vollgate 19 i Oslo.

Det vil bli innslag av noen av landets beste artister som Gunda-Marie Bruce, Katharina Frogner Kockum, Johan Christer Novsjø, Birgitte Stærnes, Erling Larsen og Ann Beate S. Eide.

Billetter selges ved inngangen kr. 200,-
Reserverte plasser kan bestilles på mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer...

Ny funksjon er åpnet i FriSak for alle brødre: Min Side

Av Harald Øien
Ordenens kanselli
Ny funksjon er åpnet i FriSak for alle brødre: Min Side

Først litt om Ordenens felles medlemssystem: FriSak

Som mange av brødrene vet har det i de siste årene skjedd en rivende utvikling av vårt felles medlemssystem, FriSak.

Fra å være en ren database med registreringer av brødrenes personlige data, gradsutvikling og embeder, er FriSak etter hvert blitt mye mer. Etter at Stormesteren i begynnelsen av 2013 bestemte at FriSak skulle være Ordenens felles system for medlemsadministrasjon, har flere nye funksjoner er kommet til.

Les mer...

Nybygget i Bodø fullføres med dugnad og giverglede

Av Kjell Jan Krey Dagsloth, webredaktør Bodølogene
Bodølogene
Nybygget i Bodø fullføres  med dugnad og giverglede

Arbeidet med nybygget ved Frimurerlogen er kommet langt i løpet av sommeren. Entreprenøren kommer til å ferdigstille bygget utvendig i løpet av den nærmeste tiden. Innvendig vil arbeidet mest handle om dugnadsinnsats, noe som allerede er kommet godt i gang. Bl.a. ble reisverket til den store skilleveggen på langs av bygget, mellom spisesal og kjøkken/anretning, montert av 7 brødre mandag 1. sept.

Les mer...

Ny kursoversikt for høsten 2014 er klar

Kunnskaps og opplæringsdirektoriet har lagt ut oversikt over kurs for embedsmenn på KD sine sider her.

Les mer...

Stormesterens besøksplan for andre halvår 2014

Av Arne Lie jr.
Informasjonssider
Stormesterens besøksplan for andre halvår 2014

Noe av det første vår Stormester lovet da han tiltrådte sitt embede i oktober 2012, var at han ville besøke alle loger i Norge i løpet av sin funksjonstid for å få mer kontakt med brødrene.
Dette løftet har han gjort sitt aller ytterste for å holde.

I henhold til den oppsatte planen, vil han innen utløpet av 2014 ha deltatt i 140 møter og han vil ha besøkt 81 loger i Norge. Noen broderforeninger og grupper har fått besøk, i tillegg til besøk og møter i Sverige, Danmark, Island, Finland, Italia, USA, England og Tyskland.

Les mer...

Husk nå å takke...

Av Tore Evensen
Kronikker
Husk nå å takke...

Sommeren er her…

– og jeg gleder meg over lyset, varmen, late planløse feriedager, en kald øl, og samvær med gode menneske, - som jeg takker for.

«Husk nå å takke!» Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg har hørt dette fra min kjære mor når jeg, i barndommen, skulle ut på et eller annet. Husk å takke for at du blei invitert, og for at du fikk komme, og takk så for deg når du går – og for hyggelig selskap. Takk når noen gir deg noe. Takk når noen gjør deg en tjeneste. Rekka er endeløs.

Les mer...

Velgjørenhetsdirektoriet

Velgjørenhetsdirektoriet har ansvaret for Ordenens velgjørenhetsvirksomhet og fører tilsyn med de underlagte enheters velgjørenhet. 

Direktoriet ledes av Ordenens Administrator. Storhospitalier er hans stedfortreder. 

På møtene i de ulike logene samles det inn penger til veldedige formål. Midlene brukes av logene til å hjelpe frimurerbrødre og deres etterlatte som har særlige behov, og til andre sosiale formål. 

25% av de midlene som samles inn i logene går til Ordenens Fellesgave. Fellesgaven tildeles et sosialt formål, vanligvis en virksomhet med landsdekkende nedslagsfelt i Norge.

Den Norske Frimurerordens fellesgave de seneste årene.

Sist redigert søndag, 20 oktober 2013 15:19

Fra Landslogens område

Møte i Landslogens VIII grad i Stamhuset, tirsdag 30. september 2014, klokken 1830

Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:     St. Johannesloger St. Andreasloger Sirius Kronen Gustav De fire Roser Olaf Kyrre Oscar Passeren   Haakon   Murskjeen   St. Nikolas  

Broderbrev til møte 25. september

TORSDAG 25. SEPTEMBER ARRANGERER MURSKJEEN SEMINARMØTE I I GRAD Kjære Murskjebrødre!Dere har på torsdag nok en gang mulighet til delta på et møte i I. grad som er lagt opp som et seminar - i kombinasjon med et foredrag av broder Hans Erik Heier. I våre lover § 11 heter…

Fiducia i Stamhuset 3. Oktober - kl 11.30

Neste møte i Fiducia i Stamhuset høst 2014  er fredag - 03. Oktober  - kl 11.30 Frammøte og registrering kl 11.00.   Vi gleder oss til dikt/poesi av: Lars Foss og Inger Bredland  

Ny studiegruppe

 Loge Sirius ønsker i løpet av høsten å opprette en ny studiegruppe. Nyere brødre inviteres spesielt til å delta. Når et tilstrekkelig antall brødre har sagt seg interessert i å bli med, vil logen innkalle til det første møtet i gruppen. 8-10 personer er ganske ideelt for en studiegruppe og…

Felles studiemøte 22.10.2014

Loge Sirius har gleden av å invitere alle brødre i loge Sirius til felles studiemøte i logens lokaler i Byfogd Sandbergsgt 10 i Moss 22. oktober 2014 kl. 18:30. Del. M. Jørund O. Gustavsen i Forskningslogen Niels Treschow vil innlede med et foredrag om prøvene i første grad – De…

Møte i Frimurer Forskningsgruppen i Bergen 23.9.14

Møte i Frimurer Forskningsgruppen i Bergen 23.9.14 Forskningslogen Niels Treschows forskningsgruppe i Bergen inviterer til møte i III grad, i samarbeid med studiegruppen i kapittelgradene. Tirsdag 23. september 2014 kl 19.00Norske Frimurerordens ordenshus i Jonas Reinsgate 14.Møtet finner sted i Direktorierommet i Logens 2. etasje. Inngang via kjøkkenveien. Nestleder i forskningsgruppen, Willy Reinertsen, skal holde foredrag om:…

Ny studiegruppe i Murskjeen

Fra Ordførende Mester: I tråd med innarbeidede tradisjoner ønsker vi også denne høsten å etablere en ny studiegruppe i Murskjeen. Fra sist vinter endret vi det slik at alle som blir tatt opp, også automatisk blir påmeldt til studiegruppe – men det er selvsagt lov å takke nei. I den…

Fiducia møteplan – 2014

Fiducia møtene avholdes i St. Magnus, er på en fredag og starter kl. 12.00 24.01.14. nr. 240 Frimurerbroder Dagfinn Nome, Tema: «Et streiftog i farmasihistorien» 28.03.14. nr. 241 Sokneprest Linn-Therese Jordheim Larsen, Tema: «Det store fellesskapet» 25.04.14. nr. 242 Lektor og Frimurerbroder Geir Lobben Fosvold, Eidsvold 1814 og Sangkoret i…

Fra Bergen Provins

Forvarsel OSCARFEST 2014

Lørdag den 25. oktober avholdes årets OSCARFEST (tidligere kalt Collegiefest) i Logens lokaler.

Åpent informasjonsmøte i Bergen 28. september

St. Johanneslogene Carl til den Norske Løve og Oscar til de syv Bjerge gjentar suksessen med åpent informasjonsmøte i logens lokaler søndag 28. september 2014 kl 18.00. Møtet er beregnet for dem som vurderer å søke eller allerede har søkt…

Møte i Frimurer Forskningsgruppen i Bergen 23.9.14

Møte i Frimurer Forskningsgruppen i Bergen 23.9.14 Forskningslogen Niels Treschows forskningsgruppe i Bergen inviterer til møte i III grad, i samarbeid med studiegruppen i kapittelgradene. Tirsdag 23. september 2014 kl 19.00Norske Frimurerordens ordenshus i Jonas Reinsgate 14.Møtet finner sted i Direktorierommet i Logens 2. etasje. Inngang via…

Ny ledelse i Fiducia Bergen

Fiducia på Ordenshuset i Bergen er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere med ledsagere, til sammenkomster i logens lokaler.Andre frimurere med ledig tid på fredags formiddager er selvsagt også kjærkomne deltakere. I en periode har foreningen vært…

Ordenens Stormester vitja Haakon til den Gyldne Hjelm

Ordenens Stormester vitja Haakon til den Gyldne Hjelm Høgtidsdag og 9-årsjubileum 29 april. I høve logens høgtidsdag og 9-års feiring fekk me æra og gleda av å ta imot Ordenens Stormeister Tore Evensen med følge. Haakon til den Gyldne Hjelm var godt budd for storhendinga og sørga for…

Ordenens Stormeister på omvisning på Moster

Ordenens Stormeister på omvisning på Moster Trass i varierande vér i denne tida var me heldige og kunne ta imot gjestene frå Oslo under så godt som skyfri himmel og sol. Vår Ordførande Meister Karl Sandvik henta Ordenens Stormeister Tore Evensen, Storceremonimeister i Den Norske Store…

Provincialmestere i Bergens Provincialloge

Provincialmestere i Bergens Provincialloge Her følger oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge. Nåværende Provincialmester er Egil Herman Sjursen. Sjursen overtok embedet etter Jon Randulf Vestrheim, som ble innsatt i embedet i 2002. Sjursen ble opptatt i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1997.…

Lederskifte i Sunnfjord

Den 21. mars 2014 ble br. Tore Bjarne Gamborg jr. installert som ny Deputert Mester i Oscar til de syv Bjerges deputasjonsloge Sunnfjord. Høytideligheten fant sted i deputasjonslogens lokaler på Mo, og installasjonen ble gjennomført av OM i Oscar, Pål…

Godt fremmøte på årets første informasjonsmøte!

Søndag 2. februar ble årets første åpne informasjonsmøte i regi av St. Johanneslogene Oscar til de syv Bjerge og Carl til den norske Løve gjennomført.

Informasjon om Oscars nettsider

Nettsidene til Den Norske Frimurerorden har de siste 2-3 ukene vært gjennom en betydelig oppgradering. For Oscar sin del ser dette særdeles bra ut i den forstand at oppgraderingen har medført en del positive endringer.

Fra Trondhjem Provins

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund St. Johanneslogen Regulus i Ålesund, som ble grunnlagt 30. januar 1924 med 68 medlemmer, feiret sitt 90 årsjubileum 27. januar i år. Antallet aktive betalende brødre er nå 288 og Regulus er således den største logen i Møre og Romsdal. Frimureriet kommer til Ålesund I matrikkelen for 1851 står det…

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”. I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det…

Lederopplæring i Trondhjems provins

Lederopplæring i Trondhjems provins Lørdag 26. april var Ordførende Mmestre og Deputerte Mestre fra Helgelandslogene samlet i Mosjøen til et 5 timers miniseminar, det andre i serien Lederopplæring i Frimureriet.  Første del var gjennomført under ordførende mestres møte i Trondheim i februar. Foruten Helgelandslogene var Trondhjem Provincialloge representert ved sin Ordførende Mester, Svein Klokkerhaug,…

Vellykket Andreasdag i Trondheim

Vellykket Andreasdag i Trondheim St. Andreaslogen St. Eystein arrangerte en vellykket Andreasdag i Trondheim lørdag 29. mars. Til tross for et strålende vær droppet 80 brødre både hytteturer og andre lørdagsaktiviteter  for å få påfyll i sine Andreaskunnskaper.

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig. Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte…

Ny provincialmester installert i Trondheim

Ny provincialmester installert i Trondheim Den 30. november ble Svein Olav Klokkerhaug installert som ny Provincialmester I Trondhjem Provincialloge. Han etterfølger John Solberg som gikk av for aldersgrensen. Installasjonen foregikk i nærver av 200 brødre, og ble foretatt av Ordenens Stormester Tore Evensen. Tilstede var også de fleste av Ordenens ledelse og høyeste embedsmenn, samt…

Frimurernes Sangforening i Trondheim

Frimurernes Sangforening i Trondheim Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv. Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har…

Gauldal St. Johannes Frimurergruppe, Støren

Gauldal frimurergruppe ble stiftet 10.03.1987 og er med sine 10 medlemmer en av landets minste. Likevel har vi gjennomsnittlig over 15 deltagere på møtene våre. På det meste har vi vært over 30 brødre! Dette skyldes godt besøk av brødre både fra Røros og Trondheim. Men vi mener også at det gode…

Lørdagskaffe i Stiftsgården

Siden 1993/94 har det hver lørdag i logeåret vært arrangert logekafè i Frimurerlogens lokaler. Tiltaket er basert på frivillig og gratis innsats fra brødrene. Lørdagskaffen er primært etablert for å gi brødrene et utvidet sosialt tilbud utover de fastlagte logemøter, men også i den hensikt å gi økte inntekter til…

Fra Tromsø Provins

40 års jubileum i Bodø Fiducia

Som tidligere nevnt har årsprogrammet for Fiducia Bodø falt ut av folderen med Bodø-logenes møteplan for 2014. Vi minner om årets gjenstående Fiducia-treff, som er fredag 3. oktober og fredag 21. november, - alle med start kl. 18.00. Fiducia er som kjent Logens utstrakte hånd spesielt til brødre i ”honnør-alder”…

Midnatsol og Salten inviterer til Felles informasjonsmøte

Søndag 12. oktober, kl. 18.00 – 19.30. På møtet vil det bli gitt generell informasjon om frimureriet, dets organisering og formål, samt de krav som stilles for å bli medlem. Spesiell vekt vil bli lagt på hvordan logene i Bodø er bygget opp og fungerer.

KUNNGJØRING fra Midnatsol

Det holdes instruksjon i I grad, tirsdag 30. september.Møtet blir uten recepsjon, og starter til vanlig tid: kl. 18.30Det er vår egen broder Kjell Krey Dagsloth vil holde en instruksjonstale med tema:«Da krenker du aldri en broder» Organist Trond Kverno vil bidra med musikk på møtet.Vi ser frem til instruksjonen,…

Ordenens Stormester til Saltens 10 års jubileum

St. Johanneslogen Salten feirer sin Høytidsdag torsd. 25. september, da logens 10 års jubileum skal feires. Høytidsmøtet starter kl. 18.00. I anledning jubileet har Ordenens Stormester Tore Evensen med følge tilsagt sitt nærvær. Alle brødre ønskes velkommen.

Alltid en glede å besøke logen i Svolvær!

Det er gjennom en god del år blitt en tradisjon for frimurerbrødrene i Lofoten å starte høstsesongen med besøk fra Kapitel broderforeningen i Bodø, som holder et møte i VII. grad i logen på ”Oljeberget” i Svolvær. Årets besøk skjedde fredag 29. august, da 16 bodøværinger, blant disse et helt…

70 brødre i Bodø er nå medlemmer av Forskningslogen

70 brødre i Bodø er nå medlemmer av Forskningslogen Interessen og frammøtet var ganske enkelt overveldende da Forskningslogen Niels Treschow holdt sitt møte i Bodø lørdag 26. april, med St. Johanneslogen Midnatsol som vertskap. Godt over 70 brødre  fra logene i Bodø var til stede. Det store trekkplasteret var foredraget over temaet Frimurerarkitektur, som ble fremført av den svenske…

Høytidsmøte med besøk av Ordenens Seglbevarer og Provincialmesteren.

Høytidsmøte med besøk av  Ordenens Seglbevarer og Provincialmesteren. Bodø Kapitel Broderforening feiret 23. april sin Høytidsdag, som var Ordførende Broder Jan Holts første høytidsmarkering etter at han tiltrådte sitt embede i januar. Møtet ble holdt i IX grad, og nærmere 60 brødre deltok. Ordenens Seglbevarer Knut B. Teige har lenge ønsket å besøke Bodø Kapitel Broderforening, og gikk…

Jan Holt innsatt som ny Ordf. br. i Bodø Kapitel broderforening

Jan Holt innsatt som ny Ordf. br.  i Bodø Kapitel broderforening Torsdag 23. januar var Rolf Schjems siste – og Jan Holts første dag som Ordf. Broder i Bodø Kapitel broderforening. Selv om vår Kapitel broderforening, forøvrig landets eldste i sitt slag, ikke er en selvstendig loge, er den en av de viktigste enhetene innen fellesskapet av fem loger i Bodø…