TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Fiducia Oslo: Møte fredag 25. april i Stamhuset

Av Arne Lie jr.
Fiducia Oslo
Fiducia Oslo: Møte fredag 25. april i Stamhuset

Vårt siste møte før sommeren er: 25. April kl 1130

Frammøte og registrering kl 11.00.

Frimurerens Sangforening i Oslo underholder

Velkommen til god mat og god underholdning.

Alle pensjonerte brødre med ektefeller eller samboere, og enker og samboere etter brødre, er hjertelig velkomne!

Medlemskap koster ikke noe. Man betaler kun for:
Ett varmt måltid og kaffe. For tiden kun kr 100,-

Les mer...

Forskningslogens møte i Bodø 26.4 om frimurerarkitektur

Av Kristoffer Sandven
Forskningslogen Niels Treschow
Forskningslogens møte i Bodø 26.4 om frimurerarkitektur

Forskningslogen Niels Treschow inviterer med dette til møte lørdag 26. april 2014 kl 1400 i Ordenens hus i Bodø.

Delegert Mester Jørund O. Gustavsen vil lede dagens arbeide.

MA i kunsthistorie Harriet Sandvall, United Grand Lodge of England foreleser over temaet: «Frimurerarkitektur».

Les mer...

Ledig stilling hos Cancellarius - Stamhuset

Av Arne Lie jr.
Ordenens kanselli

Det er en ledig stilling hos Cancellarius i Stamhuset. 

Søker må kunne være tilstede to dager pr uke i tidsrommet 0930-1400 og ha minimum IX grad.

Excel er et viktig verktøy, og det forutsettes av søker har jobbet med dette programmet tidligere. 

For ytterligere informasjon kontakt Overcancellarius Tom Sørensen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  eller telefon 940 06 743

Les mer...

Rekordbesøk på Forskningslogens møte i VIII grad

Av Kristoffer Sandven
Forskningslogen Niels Treschow
Rekordbesøk på Forskningslogens møte i VIII grad

Lørdag 22. mars 2014 avholdt Forskningslogen sitt annonserte møte i VIII grad. Dette var det første møte i denne graden arrangert av Forskningslogen, og det var derfor en spesiell begivenhet å være vitne til. I tillegg hadde hele 172 brødre fra hele landet møtt opp i Stamhuset denne lørdagen. Med tanke på at møtet kun var åpent for brødre fra VIII grad og høyere, er dette svært gledelig. Det er også det hittil best besøkte møtet i Forskningslogens historie, noe som viser at brødrene søker kunnskap og ønsker å støtte opp om frimurerisk forskning. Salen var stappfull, og brødrene fikk en flott stund med et tilpasset rituale basert på det som benyttes i Kapitel Broderforeninger i VIII grad.

Les mer...

Nytt orgel på plass i I gradssalen

Nytt orgel på plass i I gradssalen

Vår kantor er for tida på reis, men har gjeve eit lite «intervju» på mail:

Haakon t.d. Gyldne Hjelm har i omlag eitt års tid arbeidd med å finna eit høveleg instrument til å erstatta harmoniumet som har stått i I.gr salen. Logens kantor broder Roald Sangolt og broder Finn A Olsen har saman med overkantor i Bergen Provincialloge Stig Wernø Holter stått for søkjet etter eit godt orgel til dette bruket. Etter at logen vår rett før jul kunne motta ein e-post om at ein ukjend donator ville finansiera eit pipeorgel fekk dette arbeidet auka styrke.

Les mer...

Vellykket Andreasdag i Trondheim

Av Kjell R. Næss
St. Andreaslogen St. Eystein
Vellykket Andreasdag i Trondheim

St. Andreaslogen St. Eystein arrangerte en vellykket Andreasdag i Trondheim lørdag 29. mars.

Til tross for et strålende vær droppet 80 brødre både hytteturer og andre lørdagsaktiviteter  for å få påfyll i sine Andreaskunnskaper.

Les mer...

Praktboken «Under Stjernehimmelen» selges via frimurer.no

Av Harald Øien
Informasjonsdirektoriet

Under_Stjernehimmelen2aPraktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre 50 logebygninger, kan nå bestilles og betales over nett.
Prisen er kr 450,- pr. eksemplar, fritt tilsendt. Ordningen er laget over påmeldingssystemet vårt, og kan brukes ved å følge denne linken: www.frimurer.no/bestilling-US-2012 .

Spørsmål/informasjon kan du få ved å henvende deg til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .

 

Du kan lese mer om boken her:

Les mer...

Besøke Stamhuset i Oslo?

Av Harald Øien
Informasjonsdirektoriet
Besøke Stamhuset i Oslo?

Ordenens Stamhus i Oslo er en praktfull bygning som tilhører alle landets frimurerbrødre og som vi er meget stolte av.

Vi ser gjerne at flest mulig av våre brødre får anledning til å bli kjent med huset. Derfor vil vi  tilby brødre fra hele landet muligheten for et besøk i Stamhuset, gjerne sammen med familie og venner.

Les mer...

Logedirektoriet

Logedirektoriets oppgaver er fastlagt i Lover for Den Norske Frimurerorden og i den særskilte Instruks for Logedirektoriet. Det er et rådgivende organ for Ordenens Stormesteren og i dets saksområde inngår en blanding av administrative og «frimurerfaglige» saker. Direktoriet er tillagt en spesielt forberedende og koordinerende rolle hva angår de forskjellige direktoriers rapportering til Ordenens Stormester.

Logedirektoriets saksområde og oppgaver er:         

 • Overordnede organisatoriske og strategiske spørsmål             
  Vurdere og avgi uttalelse om overordnede organisatoriske og strategiske spørsmål av betydning for Ordenen og dens utvikling.
 • Ordenens alminnelige lover
  Føre tilsyn med håndhevelsen av Ordenens lover, forberede og eventuelt foreslå lovendringer.
 • Periodisk rapportering til Ordenens Stormester
  Utarbeide periodiske rapporter til Stormester for egen aktivitet, samt koordinere og forberede for videre behandling tilsvarende rapporter fra de øvrige direktorier.
 • Opprettelse og nedleggelse av loger, broderforeninger og frimurergrupper
  Behandle og uttale seg om opprettelse og nedleggelse av loger, broderforeninger og frimurergrupper, samt andre saker som angår forholdet mellom Ordenen og de enkelte loger.
 • Forholdet mellom Ordenen, Logene og enkeltbrødre, personlige saker
  Behandle og uttale seg om forholdet mellom Ordenen, Logene og enkeltbrødre i saker av personlig art, herunder mulige utmeldelser, konflikter eller lignende.
 • Endringer i Fundamentalkonstitusjonens bøker
  Avgi uttalelser i saker som medfører endringer i Fundamentalkonstitusjonens bøker.
 • Årsberetninger fra samtlige loger
  Avgi rapport vedrørende årsberetninger fra samtlige loger og broderforeninger etter behandling av Landslogens Tilsynsansvarlige / Provincialmesterene.
 • Utføre spesielle oppdrag gitt direkte av Ordenens Stormester
  Utføre også utenfor sine saksområder slike oppdrag som måtte gis det fra Stormesteren.
Sist redigert lørdag, 01 desember 2012 12:21

Fra Landslogens område

Møte i Landslogens VII grad i Stamhuset tirsdag 29. april 2014, klokken 1830

Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:       St. Johannesloger St. Andreasloger   Søilene Oscar   Kolbein Akershus   Nøkkelen De fire Roser   Leoparden     Haakon     St. Olav     Murskjeen     Cirkelen      

Gruppemøtet den 7/5-14 er innstilt

Vårt gruppemøte den 7/5 er innstilt. Det erstattes av et fellesmøte med Akershus i IV-V grad den 5/7.

Broderbrev til møte 24. april 2014

Torsdag 24. april arrangerer Murskjeen recepsjonsmøte i I grad.  Kjære Murskjebroder, Vi har lagt påsken bak oss, og vi nærmer oss etter været å dømme raskt sommer. Men før Murskjeen går inn i sommerdvalen, har vi et resepsjonsmøte på torsdag, hvor vi også skal velge ny Delegert Mester. De tre…

Høytidsdag førstkommende torsdag 24. april kl. 1800

Merk tiden, kl. 18.00Salg av taffel fra kl. 16.30 Det blir recepsjon Biblioteket er åpnet i tidsrommet kl. 1700 - 1730 Taffel: Elgstek med fløtesaus, rosenkål og poteter.

Vandring på Hovedøya, torsdag 12. juni 2014, kl 18:30

Melding fra Arrangementskomiteen i Murskjeen: Vandring på Hovedøya Torsdag 12.juni tar vi en tur ut på Hovedøya. Vi samles på Vippetangen kl. 18.30 for å ta ferga over. OBS ny tid!

Informasjonsbrev fra Oscar

Søndag 30. mars 2014 fikk vi den sørgelige meldingen om at vår Ordførende Mester Benny Rustviken samme dag nedla sitt jordiske verktøy. Han ble minnet i Oscars møte i IV/V-grad torsdag 3. april. Mandag 7. april besøker vi St. Andreaslosjen Cubus Septimi Frederici i København i møte i IV/V-grad. Onsdag…

Informasjon om studiegruppevirksomheten i Loge Sirius

Kjære broder! Frimureriet er et møtested for dem som ønsker å arbeide for sin egen utvikling og samfunnets beste. Om livets store mysterium vet vi ingenting, men som frie murerbrødre har vi plikt til å tro, rett til å håpe og en enestående mulighet til å lære – til å…

Ordenens Stormester besøker Leoparden i II gradsmøtet 28. april

Ordenens Stormester Tore Evensen har varslet at han vil delta på Leopardens møte i medbrodergraden 28. april.  Vi oppfordrer alle brødrene til å delta på møtet og gjøre dette til en stor opplevelse for våre nye medbrødre.

Fra Bergen Provins

Provincialmeister i Bergen Egil Herman Sjursen vitja Haakon t.d. Gyldne Hjelm

Provincialmeister i Bergen Egil Herman Sjursen vitja Haakon t.d. Gyldne Hjelm På møtet i I grad den 8. april, fekk losjen vår gleda av å få vitjing av provinsens øverste leiar Egil Herman Sjursen med følge. Dette møtet var det første etter at nytt orgel var installert og overkantor i provinsen,…

Godt fremmøte på årets første informasjonsmøte!

Søndag 2. februar ble årets første åpne informasjonsmøte i regi av St. Johanneslogene Oscar til de syv Bjerge og Carl til den norske Løve gjennomført.

Informasjon om Oscars nettsider

Nettsidene til Den Norske Frimurerorden har de siste 2-3 ukene vært gjennom en betydelig oppgradering. For Oscar sin del ser dette særdeles bra ut i den forstand at oppgraderingen har medført en del positive endringer.

Temamøter 2014

Møtene for 2014 er som følger: 1. grad: 15/1, 26/3, 24/9 og 12/11 2. grad: 29/1 3. grad:19/3 og 5/11 Alle møter starter kl. 1845. Alle brødre i kapittelgradene er selvfølgelig også velkomne

OSM besøkte Oscar på høytidsdagen

OSM besøkte Oscar på høytidsdagen Det var en tydelig stolt Ordførende Mester som kunne ta imot Ordenens Stormester og Høyeste Styrer på Oscar til de syv Bjerges 139. høytidsdag. I et hektisk reiseprogram valgte OSM kaste glans over markeringen til landets nest eldste Johannesloge. 

Ordenens store høytid

Det er anledning for brødre av VIII grad eller høyere å melde seg på Ordenens store høytid. Begivenheten finner sted 18. mars. Påmelding: følg denne linken www.Frimurer.no/OSH-2014

Minneord over Frank Meidell Falch

Minneord over Frank Meidell Falch Les Ordførende Mester Pål Fie Mathiesens minneord over vår loges tidligere Ordførende Mester Frank Meidell Falch

Brødrenes kontaktinformasjon

Hjelp oss å oppdatere din kontaktinformasjon.

Ordførende Mestere i Oscar til de syv Bjerge

Her følger en oversikt over Oscars Ordførende Mestere

Om Oscar til de syv Bjerge

St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge er Norges nest eldste Johannesloge og ble innviet som selvstendig Johannesloge 29. juli 1875.Logens navn henspiller på kong Oscar II (1829 - 1907) og på de syv fjell som omkranser Bergen.  Det ble bestemt at høytidsdagen…

Fra Trondhjem Provins

Ordførende Mestres møte i Trondheim

Ordførende Mestres møte i Trondheim Det årlige Ordførende Mestres møte i Trondhjems Provincialloge ble i år avholdt dagene 4. og 5. februar. Det var et rikholdig og interessant program deltagerne ble presentert for, vi kan nevne arbeidet med Provinciallogens 100-årsjubileum som skal holdes i januar 2015, IT-status og status for FRISAK i provinsen.

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig. Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte…

Ny provincialmester installert i Trondheim

Ny provincialmester installert i Trondheim Den 30. november ble Svein Olav Klokkerhaug installert som ny Provincialmester I Trondhjem Provincialloge. Han etterfølger John Solberg som gikk av for aldersgrensen. Installasjonen foregikk i nærver av 200 brødre, og ble foretatt av Ordenens Stormester Tore Evensen. Tilstede var også de fleste av Ordenens ledelse og høyeste embedsmenn, samt…

Reiser til fremmede loger

Skal du på besøk i en fremmed loge? Enten som gjest, gjestetaler eller som recepiend? Kanskje noen vil være med deg. Klikk linken under og meld inn din reise så andre kan se og evt. melde sin interesse for å bli med. Det er jo trivelig med selskap på reisen.…

Frimurernes Sangforening i Trondheim

Frimurernes Sangforening i Trondheim Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv. Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har…

Gauldal St. Johannes Frimurergruppe, Støren

Gauldal frimurergruppe ble stiftet 10.03.1987 og er med sine 10 medlemmer en av landets minste. Likevel har vi gjennomsnittlig over 15 deltagere på møtene våre. På det meste har vi vært over 30 brødre! Dette skyldes godt besøk av brødre både fra Røros og Trondheim. Men vi mener også at det gode…

Lørdagskaffe i Stiftsgården

Siden 1993/94 har det hver lørdag i logeåret vært arrangert logekafè i Frimurerlogens lokaler. Tiltaket er basert på frivillig og gratis innsats fra brødrene. Lørdagskaffen er primært etablert for å gi brødrene et utvidet sosialt tilbud utover de fastlagte logemøter, men også i den hensikt å gi økte inntekter til…

Jakten på br. Henry John Church

Oppdraget: Vår loges utmerkede og meget historisk interesserte ordførende mester, Thorstein A Karstensen, ga meg for ca. 3 år siden i oppdrag å fremskaffe bilde av vår tidligere broder Henry John Church.

Stiftsgården - logebygningen i Mosjøen

Stiftsgården - logebygningen i Mosjøen Logebygningen til St. Johanneslogen St.Michael t.d.g. Stjerne og Helgeland Kapitel Broderforening i Mosjøen. Huset Bygningens navn har på folkemunne vært ”Stiftsgården” helt siden bygningen ble oppført i 1923. Det er nok flere grunner for at bygningen fikk dette navnet av byens befolkning. Utformingen har mange fellestrekk med en langt mer…

Det eg elskar i logen

Ein ven spurde megKva er det du elskar i logenEr det vakre menneske – med vakre kostymeJa det er nok det. Vakre kostymeMen ikkje dei menneskeskapte kostymaNei, eg elskar menneskas gudekostyme

Fra Tromsø Provins

Midnatsol får besøk fra Skellefteå

St.Johanneslogen Midnatsol får besøk av brødre m. damer fra vår vennskapsloge Olaus Magnus i Skellefteå. I den anledning holdes ekstra møte i I. grad lørdag 3. mai kl. 13.00. Møtet blir med resepsjon og et enkelt taffel. Samme dag kl. 19.00 blir det samvær i logen m/taffel og påfølgende kaffe.…

Kunngjøring fra Biblioteket i Bodø

Første halvår av logeåret 2014 går mot sin avslutning.    Fellesbibliotekaren i Bodø Frimurerloger minner om at all lånt litteratur skal være tilbakelevert senest 5. mai. Siste dato for utlån er mandag 14. april. Biblioteket er stengt i tiden 6. mai fram til mandag 25. august.

Flytting av møte i St. Johanneslogen Midnatsol

I-grads-møtet 15. april flyttes til lørdag 3. mai kl 13.00. Midnatsol får besøk fra St. Johanneslogen Olaus Magnus i Skellefteå i Sverige. I den anledning flyttes møtet den 15. april til lørdag 3. mai kl 13.00. Møtet blir med recepsjon og påfølgende taffel. Over 20 svenske brødre har meldt seg…

Forskningslogen Niels Treschow avholder møte i Bodø

Det informeres om at Forskningslogen Niels Treschow har møte i Bodø lørdag 26. april kl. 14.00. Harriet Sandvall vil foredra over emnet frimurerarkitektur. Møtet er i I grad, og antrekk er daglig logeantrekk m/skjødeskinn.

Stattholder og Tilsynsmester besøkte Bodø Stewardsloge

Stattholder og Tilsynsmester besøkte Bodø Stewardsloge Bodø Stevardsloges møte i VIII. grad den 27. februar ble en ekstra festlig begivenhet. To spesielle besøkende hadde anmeldt sitt nærvær, nemlig Stormesters Stattholder Karl Jens Holmen og Ordenens Tilsynsmester Dag Morfelt. Br. Holmen ledet aftenens møte med Ordf. Mester Arne Hanssen som bisitter, mens br. Morfelt holdt taffeltalen.

Kyndelsmesse i Bodø Domkirke

Kyndelsmesse i Bodø Domkirke Årets Kyndelsmesse i Bodø Domkirke ble i år feiret på selve dagen, den 2. februar. Og som så mange ganger før, var det Frimurerlogen og Marialogen som sto for regien i samarbeid med menigheten. Jarle Saksenvik er den som koordinerer arrangementet.

Stormesteren hedret Midnatsol på den 90. høytidsdagen

Stormesteren hedret Midnatsol på den 90. høytidsdagen Den 28. januar feiret St. Johanneslogen Midnatsol sin 90. høytidsdag. Hva var vel mer naturlig til et såpass rundt jubileum i en av landets største loger, enn at Ordenens Stormester Tore Evensen selv kom for å gratulere! I Stormesters følge var St.Sekr. Even Bjugn og St.CM. Bjørn Tore Solheim. Blant…

Jan Holt innsatt som ny Ordf. br. i Bodø Kapitel broderforening

Jan Holt innsatt som ny Ordf. br. i Bodø Kapitel broderforening Torsdag 23. januar var Rolf Schjems siste – og Jan Holts første dag som Ordf. Broder i Bodø Kapitel broderforening. Selv om vår Kapitel broderforening, forøvrig landets eldste i sitt slag, ikke er en selvstendig loge, er den en av de viktigste enhetene innen fellesskapet av fem loger i Bodø…