TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Fra Landslogens område

Fra Bergen provins

Fra Trondhjem provins

Møtet 10. september er flyttet

20.05.2015 St. Johanneslogen Morgenstjernen Webredaktør, Morgenstjernen
Fra v. Håkon Pharo, Svein Klokkerhaug og Ingar Samset

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge

19.03.2015 Trondhjems Provincialloge Webred. Trondhjem Prov.loge (Kjell Roar Næss)

Fra Tromsø provins

Ordenens kanselli

Torsdag 25. oktober ble det i møte i Det Høye Råd utnevnt ny Storkansler.

Sist redigert tirsdag, 30 oktober 2012 13:53