TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Hvem var han egentlig - han som kom?

Av Tore Evensen
Kronikker
Hvem var han egentlig - han som kom?

Han fikk herskere til å skjelve, gjetere til å juble, og engler til å synge. Vismenn fra fjerne strøk hastet gjennom kalde ørkennetter i lyset av en blek stjerne. Da de igjen steg opp på kamelene, strålte ansiktene deres som om de hadde sett inn i Guds himmel.

Hva fikk kunnskapsrike menn til å knele på et skittent jordgolv - bøye seg ned foran et barn og tilby sine kostbare gaver?

Les mer...

Møtekalendre for 2015

Av Arne Lie jr.
Nyttig informasjon
Møtekalendre for 2015

Møtekalendre for 2015 ligger på nettsiden slik at brødrene kan planlegge hvilke møter de vil delta på.

Informasjonen om hvert enkelt møte hentes automatisk hver natt fra FriSak. Det betyr at alle endringer og korrigeringer skal legges inn der. De som oppdager feil bes ta kontakt med logens sekretariat for korrigering.

Les mer...

Morfar, hva er egentlig Frimurerlogen?

Av Tron B. Endresen
Artikler om frimureriet
Morfar, hva er egentlig Frimurerlogen?

- Morfar, hva er egentlig Frimurerlogen?

- Jo Christine, Frimurerlogen er en slags skole.

- Går gamle folk også i skole??

- Fy! Morfar er vel ikke gammel! Men vi blir aldri for gamle til å lære. Men det er riktig at det bare er voksne som går i denne skolen.

- Hva er det dere lærer for noe i denne skolen?

Les mer...

Frelsesarmeens julegryter trenger vakter.

Av Arne Lie jr.
Aktuelt
Frelsesarmeens julegryter trenger vakter.

Frelsesarmeens innsamlingsaksjon til trengende i har også i år behov for hjelp av frivillige som kan bidra som vakter ved de ulike grytene i Oslo sentrum og andre steder i Norge.

I fjor var det mange av brødrene som satt av en eller flere timer til dette - og vi oppfordrer også i år brødrene til å bidra til dette viktige arbeidet.

Ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å melde din interesse dersom du kan delta i Oslo.

Strømmen Storsenter som trenger også bemanning, her kan det tas kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brødrene som kan bidra i Bergen kan melde fra til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer...

Ordenens fellesgave for 2014 til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner

Av Arne Lie jr.
Fellesgaven
Ordenens fellesgave for 2014 til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner

Ordenens Stormester har etter behandling i Det Høye Råd besluttet at Ordenens fellesgave for 2014 skal gis til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner.

Det er en kjensgjerning at det norske samfunnet ikke har evnet å følge opp soldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner på en tilfredsstillende måte. SIOPS har søkt om bidrag til et prosjekt med tanke på å bygge opp et landsdekkende nettverk av veteraner som driver likemannsarbeid blant veteranene nær den enkeltes hjemsted. Hensikten er å sikre at den enkelte veteran får den støtte og hjelp som han eller hun har behov for, og å forebygge at skader forverres.

Les mer...

Ledelse i Frimureriet

Av Tore Evensen
Kronikker
Ledelse i Frimureriet

Alle frimurerbrødre er med og setter sitt preg på vårt miljø og trivsel. Hver og én har et ansvar for å yte sin skjerv til at Ordenen når sitt mål som beskrevet i våre lover, som ideelt sett også er den enkelte broders mål. Det er imidlertid ikke til å komme fra, at våre ledere har et særskilt ansvar i så måte.

I en Orden slik som vår har våre ledere en ekstra utfordring. I og med at den rituelle rollen er så tydelig definert og sterkt hierarkisk, kan det være krevende å tilpasse seg til den mer "sivile" rollen utenfor logemøtet.

Les mer...

Praktboken «Under Stjernehimmelen» selges via frimurer.no

Av Harald Øien
Informasjonsdirektoriet

Under_Stjernehimmelen2aPraktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre 50 logebygninger, kan nå bestilles og betales over nett.
Prisen er kr 450,- pr. eksemplar, fritt tilsendt. Ordningen er laget over påmeldingssystemet vårt, og kan brukes ved å følge denne linken: www.frimurer.no/bestilling-US-2012 .

Spørsmål/informasjon kan du få ved å henvende deg til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Du kan lese mer om boken her:

Les mer...

Ordenens kanselli

Torsdag 25. oktober ble det i møte i Det Høye Råd utnevnt ny Storkansler.

Sist redigert tirsdag, 30 oktober 2012 13:53

Fra Landslogens område

Møte i Landslogens VII grad i Stamhuset, tirsdag 6. januar 2015, klokken 1830

Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:     St. Johannesloger St. Andreasloger Nøkkelen De fire Roser Halfdan Svarte Oscar Christian Akershus Passeren      

Frimureriet - og julen

Frimureriet - og julen Når dette leses, er vi midt i adventstiden. En mørk tid på året her i nord, men en tid som for mange er fylt av glede og forventning. Det skal skje noe, noe nærmer seg, vi er underveis. Dette gjør at de aller fleste i vår del av verden, har…

Juletrefest 10. januar 2015

Murskjeen inviterer til juletrefest lørdag 10. januar 2015 kl. 15:00.Arrangementet åpner tradisjonen tro med en høytidsstund i Stjernesalen. Det blir gang rundt juletreet, film og underholdning for barna. Det serveres snitter og kaffe til voksne og pølser og brus til barna. Vi lodder ut mange fine gevinster. Selvsagt kommer også…

St. Johanneslogen Sirius historie

St. Johanneslogen Sirius historie Moss Broderforening ble stiftet 10.mai 1902 under St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Broderforeningen gikk over til selvstendig loge og ble innviet 1.juni 1950 som St. Johanneslogen Sirius. En av initiativtakerne til broderforeningen var Jens Fredrik William Schmidt. Han var direktør ved Orkerød Barnehjem som var opprettet av…

Ny studiegruppe

 Loge Sirius ønsker i løpet av høsten å opprette en ny studiegruppe. Nyere brødre inviteres spesielt til å delta. Når et tilstrekkelig antall brødre har sagt seg interessert i å bli med, vil logen innkalle til det første møtet i gruppen. 8-10 personer er ganske ideelt for en studiegruppe og…

Verba Masonica 10 - 2014

Verba Masonica 10 - 2014 Her kan du lese Verba Masonica nr. 10-2014. Saker i dette nummeret: Ritualer fra 1779 frem fra glemselen. Hvordan det svenske system havnet i Tyskland. Det norske system. FNTs 11. høytidsdag ble feiret på Hamar. Nordisk Forskningskalender. Les Verba Masonica 10-2014

Verba Masonica 9 - 2014

Verba Masonica 9 - 2014 Her kan du lese Verba Masonica nr. 9-2014. Saker i dette nummeret: Niels Treschows grunnlovsforslag Stamhustegninger ikke tapt likevel! De ukjente stormestrene Forskningslogens spørreundersøkelse Nordisk Forskningskalender 2014/2015 Les Verba Masonica 9-2014

Fiducia møteplan – 2014

Fiducia møtene avholdes i St. Magnus, er på en fredag og starter kl. 12.00 24.01.14. nr. 240 Frimurerbroder Dagfinn Nome, Tema: «Et streiftog i farmasihistorien» 28.03.14. nr. 241 Sokneprest Linn-Therese Jordheim Larsen, Tema: «Det store fellesskapet» 25.04.14. nr. 242 Lektor og Frimurerbroder Geir Lobben Fosvold, Eidsvold 1814 og Sangkoret i…

Fra Bergen Provins

Honnørteikn til br Trygve Nagell Dahl

Honnørteikn til br Trygve Nagell Dahl I julemøtet 2. desember i Haakon tdg Hjelm vart brødrene si merksemd retta mot br Trygve Nagel Dahl, då han mottok logen sitt Honnørteikn av OM Karl Sandvik. Det var stort oppmøte i salen og blant anna fleire brødre frå…

En sunn Loge Borgund fyller 50

En sunn Loge Borgund fyller 50 St. Andreaslogen Borgund ble stiftet 23. november 1964 og fyller dermed 50 år i november 2014. Jubileet markeres på Høytidsdagen 24. november. Men St. Andreas frimureriet i Ålesund startet lenge før 1964. Etter at St. Johanneslogen Regulus ble stiftet i…

Grytevakt for Frelsesarmeen 2014

For informasjon om grytevakter, følg denne linken til Bergens Provincialloge: http://www.frimurer.no/loger/bergens-provincialloge

Grytevakt for Frelsesarméen 2014 i Bergen

Grytevakt for Frelsesarmeens julegryter i Bergen. Responsen til nå er meget god. Det er få huller og mesteparten ev perioden er dekket opp. FREMDELES LEDIGE VAKTER og det er lov å stå to på én vakt! Interesserte melder seg til Olav…

Logebesøk på Hawaii!

Oscarbroder Per Hannevold var nylig på Hawaii med sine spillende kolleger i Bergen Blåsekvintett. Mellom konserter og undervisning ved University of Hawaii fikk han også tid til å besøke lokale brødre.Honolulu har et vitalt frimurermiljø og Honolulu Lodge er en…

Ny ledelse i Fiducia Bergen

Fiducia på Ordenshuset i Bergen er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere med ledsagere, til sammenkomster i logens lokaler.Andre frimurere med ledig tid på fredags formiddager er selvsagt også kjærkomne deltakere. I en periode har foreningen vært…

Ordenens Stormester vitja Haakon til den Gyldne Hjelm

Ordenens Stormester vitja Haakon til den Gyldne Hjelm Høgtidsdag og 9-årsjubileum 29 april. I høve logens høgtidsdag og 9-års feiring fekk me æra og gleda av å ta imot Ordenens Stormeister Tore Evensen med følge. Haakon til den Gyldne Hjelm var godt budd for storhendinga og sørga for…

Provincialmestere i Bergens Provincialloge

Provincialmestere i Bergens Provincialloge Her følger oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge. Nåværende Provincialmester er Egil Herman Sjursen. Sjursen overtok embedet etter Jon Randulf Vestrheim, som ble innsatt i embedet i 2002. Sjursen ble opptatt i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1997.…

Lederskifte i Sunnfjord

Den 21. mars 2014 ble br. Tore Bjarne Gamborg jr. installert som ny Deputert Mester i Oscar til de syv Bjerges deputasjonsloge Sunnfjord. Høytideligheten fant sted i deputasjonslogens lokaler på Mo, og installasjonen ble gjennomført av OM i Oscar, Pål…

Godt fremmøte på årets første informasjonsmøte!

Søndag 2. februar ble årets første åpne informasjonsmøte i regi av St. Johanneslogene Oscar til de syv Bjerge og Carl til den norske Løve gjennomført.

Fra Trondhjem Provins

En sunn Loge Borgund fyller 50

En sunn Loge Borgund fyller 50 St. Andreaslogen Borgund ble stiftet 23. november 1964 og fyller dermed 50 år i november 2014. Jubileet markeres på Høytidsdagen 24. november. Men St. Andreas frimureriet i Ålesund startet lenge før 1964. Etter at St. Johanneslogen Regulus ble stiftet i 1924, og tidligere i år kunne feire sin 90 års…

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund St. Johanneslogen Regulus i Ålesund, som ble grunnlagt 30. januar 1924 med 68 medlemmer, feiret sitt 90 årsjubileum 27. januar i år. Antallet aktive betalende brødre er nå 288 og Regulus er således den største logen i Møre og Romsdal. Frimureriet kommer til Ålesund I matrikkelen for 1851 står det…

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”. I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det…

Lederopplæring i Trondhjems provins

Lederopplæring i Trondhjems provins Lørdag 26. april var Ordførende Mestre og Deputerte Mestre fra Helgelandslogene samlet i Mosjøen til et 5 timers miniseminar, det andre i serien Lederopplæring i Frimureriet.  Første del var gjennomført under ordførende mestres møte i Trondheim i februar. Foruten Helgelandslogene var Trondhjem Provincialloge representert ved sin Ordførende Mester, Svein Klokkerhaug,…

Vellykket Andreasdag i Trondheim

Vellykket Andreasdag i Trondheim St. Andreaslogen St. Eystein arrangerte en vellykket Andreasdag i Trondheim lørdag 29. mars. Til tross for et strålende vær droppet 80 brødre både hytteturer og andre lørdagsaktiviteter  for å få påfyll i sine Andreaskunnskaper.

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig. Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte…

Ny provincialmester installert i Trondheim

Ny provincialmester installert i Trondheim Den 30. november ble Svein Olav Klokkerhaug installert som ny Provincialmester I Trondhjem Provincialloge. Han etterfølger John Solberg som gikk av for aldersgrensen. Installasjonen foregikk i nærver av 200 brødre, og ble foretatt av Ordenens Stormester Tore Evensen. Tilstede var også de fleste av Ordenens ledelse og høyeste embedsmenn, samt…

Frimurernes Sangforening i Trondheim

Frimurernes Sangforening i Trondheim Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv. Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har…

Gauldal St. Johannes Frimurergruppe, Støren

Gauldal frimurergruppe ble stiftet 10.03.1987 og er med sine 10 medlemmer en av landets minste. Likevel har vi gjennomsnittlig over 15 deltagere på møtene våre. På det meste har vi vært over 30 brødre! Dette skyldes godt besøk av brødre både fra Røros og Trondheim. Men vi mener også at det gode…

Fra Tromsø Provins

Bodø Fiducias flotte førtiårsfest

Bodø Fiducias flotte førtiårsfest Det hele startet, som tradisjonen, tilsier med samling i Stjernesalen, hvor koret sang og hvor Kjell Krey Dagsloth holdt festtalen. Her kom han bl.a. inn på Fiducia-foreningens historie. Bodø Fiducia var den tredje forening av dette slaget som ble innstiftet her i landet. At Fiducia-tanken først ble tenkt og deretter…

Olav Andreassen ble innsatt som den åttende Ordførende Mester i St.Andreaslogen Hålogaland

Olav Andreassen ble innsatt som den åttende Ordførende Mester i St.Andreaslogen Hålogaland Neppe har det vel noen gang før vært så mange til stede på et IV/V-gradsmøte i St. Andreaslogen Hålogaland i Bodø. Hele 134 brødre var til stede på Andreasdagen den 25. november, da Olav Andreassen ble installert som den åttende i rekken av logens Ordførende Mestere. Andreaslogens eget arbeidsrom ble…

Juletrefest i logen

Barn og barnebarn av Frimurerbrødre inviteres til juletrefest i Bodø frimurerloge Søndag 28. desember kl. 17.00 Aldersgrense oppad for barna er 12 år. Program: 17.15 Brus/kaffe 17.30 Film i forrommet 18.00 Gang og sang rundt juletreet 18.30 Julenissen kommer 19.00 Avslutning Entre: Voksne kr. 50,-. Barn kr. 25,- Frist for…

Travel formann for travelt kor!

Travel formann for travelt kor! Bodø Frimurersangforening er en gammel institusjon innenfor logen i Bodø. Hva som skal regnes som årstallet for den første start, blir en definisjonssak. Sikkert er det at det var sang i logen lenge før Midnatsols innstiftelse for 90 år siden, både i rituelle og andre sammenhenger. Det vi kan tidfeste…

Tromsø Provincialloge fikk besøk av Stormesterens Stattholder og Storprovisor

Den 13 november fikk Tromsø Provincialloge besøk av Stormesterens Stattholder Karl Jens Holmen og Storprovisor Arve Aanes Johansen. Vi hadde meget nyttige administrative møter vedr Tromsø Provincialoges drift og økonomiske stilling samt den fremtidige utvikling i logene i Provincen. Etter at de administrative møter var over deltok våre gjester i…

«Tårngjengen» fra Trondheim besøkte logemøter i Bodø

«Tårngjengen» fra Trondheim besøkte logemøter i Bodø Uventet og meget gledelig besøk fra vår «gamle» Provincialloge den 18. september, da til sammen tretten brødre fra Trondheim besøkte logen. Gjestene fordelte seg på St. Johanneslogen Salten og Bodø Stewardsloge, som holdt sine møter samtidig, i henholdsvis III og VII grad. Logene i Bodø besøkes ofte av tilreisende brødre,…

Ordførende Mestres møte i Harstad

Ordførende Mestres møte i Harstad Ordførende Mestre og Ordførende Brødre i Tromsø Provins var samlet i Harstad 1-3.oktober sammen med provinsens ledelse.Det hele startet på onsdags kveld med omvisning og konsert, orgel og trompet, i den "gamle og meget erværdige" Trondenes kirke som er fra ca. år 1250. Deretter ble middag servert på Røkenes gård.…

Stormesteren hyllet «Salten» på den tiende høytidsdagen

Stormesteren hyllet «Salten» på den tiende høytidsdagen Den 26. januar 2005 ble Bodøs andre St. Johannesloge innviet under navnet «Salten». Høytidsdag ble bestemt til 23. september, og den 25. september 2014 kunne logen feire sin 10. høytidsdag. Til stede var Ordenens Stormester Tore Evensen, og i sitt følge hadde han med seg tidligere Ordenens Stormester Magne Frode…