TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Husk nå å takke...

Av Tore Evensen
Kronikker
Husk nå å takke...

Sommeren er her…

– og jeg gleder meg over lyset, varmen, late planløse feriedager, en kald øl, og samvær med gode menneske, - som jeg takker for.

«Husk nå å takke!» Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg har hørt dette fra min kjære mor når jeg, i barndommen, skulle ut på et eller annet. Husk å takke for at du blei invitert, og for at du fikk komme, og takk så for deg når du går – og for hyggelig selskap. Takk når noen gir deg noe. Takk når noen gjør deg en tjeneste. Rekka er endeløs.

Les mer...

Sommerferie og sommerstengte kontorer i Den Norske Frimurerorden

Av Arne Lie jr.
Informasjonssider Ordenen
Den Norske Frimurerorden har ingen ansatte. Alt arbeid baseres på frivillig innsats, uten betaling, som en stor og landsdekkende dugnad.
 
Av den grunn tar de aller fleste sommerferie fra ca. 1. juni frem til siste halvdel av august. Alle kontorer er i hovedsak stengt i denne perioden.
 
Dersom noe haster eller er svært viktig, kan man nå frem til enkeltpersoner på deres mobiltelefoner, men det vil være begrenset kapasitet til saksbehandling før i slutten av august.
 
Epost er den beste måte for henvendelser i perioden. Epost til Storsekretariatet vil bli lest og behandlet jevnlig. For de enkelte loger i vil epst bli behandlet ulikt i denne perioden.
 
Vi ønsker alle en god sommer!
Les mer...

Ordenens Bygningsråd trenger kompetente brødre fra hele landet

Ordenens Bygningsråd trenger kompetente brødre fra hele landet
OSM utnevnt John Langrind til leder av Ordenens Bygningsråd (OBR).
 
OBR skal være en rådgiver og systemleverandør i eiendoms- og byggfaglige tiltak samt ved innredning og utstyr til logens rom og tilganger.
Alle slike tiltak er i utgangspunktet meldingspliktige til Ordenen og for større og vesentlige arbeider skal OBR behandle saken.
Videre skal Ordenens Fondstyre bruke OBR ved søknader om lån og bidrag til tiltak innenfor OBRs virkeområde.
OBR skal tjene alle landets over 100 frimurerenheter, men skal ikke ha noe direkte ansvar for de enkelte logebygg og lokaler.
Les mer...

Ledig stilling hos Cancellarius - Stamhuset

Av Arne Lie jr.
Ordenens kanselli

Det er en ledig stilling hos Cancellarius i Stamhuset. 

Søker må kunne være tilstede to dager pr uke i tidsrommet 0930-1400 og ha minimum IX grad.

Excel er et viktig verktøy, og det forutsettes av søker har jobbet med dette programmet tidligere. 

For ytterligere informasjon kontakt Overcancellarius Tom Sørensen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  eller telefon 940 06 743

Les mer...

Nytt orgel på plass i I gradssalen

Av Webredaktør Frode Larsen
St. Johanneslogen Haakon til den Gyldne Hjelm
Nytt orgel på plass i I gradssalen

Vår kantor er for tida på reis, men har gjeve eit lite «intervju» på mail:

Haakon t.d. Gyldne Hjelm har i omlag eitt års tid arbeidd med å finna eit høveleg instrument til å erstatta harmoniumet som har stått i I.gr salen. Logens kantor broder Roald Sangolt og broder Finn A Olsen har saman med overkantor i Bergen Provincialloge Stig Wernø Holter stått for søkjet etter eit godt orgel til dette bruket. Etter at logen vår rett før jul kunne motta ein e-post om at ein ukjend donator ville finansiera eit pipeorgel fekk dette arbeidet auka styrke.

Les mer...

Frimurarklubben Bohuslän i Sveriges sommeraktiviteter.

Av Arne Lie jr.
Utenriks

Frimurarklubben Bohuslän i Sverige startner nå sitt andre år med sommeraktiviteter.
Dette har tidligere vært godt besøkt av brødre fra Norge. Mer informasjon om aktivitetene finnes her:
www.frimurarorden.se/loger/tredje-fordelningen/frimurarklubben-bohuslan/

Les mer...

Ny funksjonalitet på nettsidene - favorittloger

Av Kristoffer Sandven
Informasjonsdirektoriet
Ny funksjonalitet på nettsidene - favorittloger

Har du sett den nye funksjonen for å merke loger som favoritter på frimurer.no? Når du merker loger som favoritter (klikk på stjernen på møtekalendersiden), så dukker møter og nyheter fra disse logene opp i høyre kolonne på nettsidene.

Nå kan du også sette opp din egen startside som gir deg rask oversikt over kommende møter i dine favorittloger. Merk loger som favoritter og gå til denne siden: http://www.frimurer.no/minside

Les mer...

70 brødre i Bodø er nå medlemmer av Forskningslogen

Av Kjell Jan Krey Dagsloth, webredaktør Bodølogene
Bodølogene
70 brødre i Bodø er nå medlemmer av Forskningslogen

Interessen og frammøtet var ganske enkelt overveldende da Forskningslogen Niels Treschow holdt sitt møte i Bodø lørdag 26. april, med St. Johanneslogen Midnatsol som vertskap. Godt over 70 brødre  fra logene i Bodø var til stede. Det store trekkplasteret var foredraget over temaet Frimurerarkitektur, som ble fremført av den svenske kunsthistorikeren Harriet Sandvall. 

Foredraget tok for seg spørsmålet om det finnes en form for «frimurerarkitektur» basert på de første engelske logebyggene og med paralleller til logebyggenes utforming innen det svenske systems loger.

Les mer...

Tromsø Provincialloge

For Tromsø
Sist redigert torsdag, 31 januar 2008 12:34

Fra Landslogens område

Lysestaksettet ”De Tre Søiler”

Vi slår igjen et slag for våre flotte lysestaker, som anbefales på det beste. De egner seg utmerket som faddergave, gave for øvrig og selvsagt til eget bruk.

Søilene Open 2014

Søilenes golfentusiaster må merke seg at årets arrangement finner sted fredag 12. september.  Påmeldingsfrist er 01.09.14. 

Første logemøte til høsten

Høsthalvårets første logemøte finner sted onsdag 3. september. Dette er et møte i I grad med recepiend.  Invitasjon kommer på vanlig måte

Uformell samling på Aker Brygge

Vi starter høsthalvåret med vår tradisjonelle samling på Lekter’n, Aker Brygge onsdag 27. august fra kl. 1600. Invitasjon kommer etter ferien, men sett av datoen allerede nå.

Sekretariatet i sommer

Sekretariatet tar sommerferie, og holder stengt frem til 25. august. Post og e-post blir likevel regelmessig sjekket. Sekretæren kan kontaktes på tlf. 909 58 480.

Det var en gang...

Ja, slik er det mange historier som begynner, så også denne... Det var i årene omkring 1875 at noen menn satte seg ned, i den hensikt å stifte en frimurerloge. På denne tid var landet preget av sterke nasjonalistiske følelser, og på den politiske arena var man sterkt splittet i…

Verba Masonica 8

Her kan du lese Verba Masonica nr. 8-2014.

Ny Delegert Mester

På vårt møte 24. april ble Lars Swanstrøm valgt til ny Delegert Mester i Murskjeen. Neste møte i vår loge er 4. september 2014. Murskjeen ønsker alle brødre en varm og god sommer, med mange gode tanker, ord og gjerninger.

Fra Bergen Provins

Ny ledelse i Fiducia Bergen

Fiducia på Ordenshuset i Bergen er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere med ledsagere, til sammenkomster i logens lokaler.Andre frimurere med ledig tid på fredags formiddager er selvsagt også kjærkomne deltakere. I en periode har foreningen vært…

Sommertid i Provinciallogens sekretariat

Provinciallogens sekretariat vil ikke ha bemanning på kontoret i Ordenshuset i perioden 18. juni til 18. august 2014 I perioden vil post bli behandlet regelmessig, og E-post blir lest og besvart som nødvendig.  

Ordenens Stormester vitja Haakon til den Gyldne Hjelm

Ordenens Stormester vitja Haakon til den Gyldne Hjelm Høgtidsdag og 9-årsjubileum 29 april. I høve logens høgtidsdag og 9-års feiring fekk me æra og gleda av å ta imot Ordenens Stormeister Tore Evensen med følge. Haakon til den Gyldne Hjelm var godt budd for storhendinga og sørga for…

Ordenens Stormeister på omvisning på Moster

Ordenens Stormeister på omvisning på Moster Trass i varierande vér i denne tida var me heldige og kunne ta imot gjestene frå Oslo under så godt som skyfri himmel og sol. Vår Ordførande Meister Karl Sandvik henta Ordenens Stormeister Tore Evensen, Storceremonimeister i Den Norske Store…

Med lov skal land byggjast

Med lov skal land byggjast Tale i I-gradsmøte og høgtidsdagen til Haakon til den Gyldne Hjelm 29. april 2014 av br Johannes Hjelland: Gratulerer med dagen. I dag feirer me vår høgtidsdag. Me føler oss svært beæra på ein dag som denne, over å ha besøk…

Provincialmestere i Bergens Provincialloge

Provincialmestere i Bergens Provincialloge Her følger oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge. Nåværende Provincialmester er Egil Herman Sjursen. Sjursen overtok embedet etter Jon Randulf Vestrheim, som ble innsatt i embedet i 2002. Sjursen ble opptatt i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1997.…

Lederskifte i Sunnfjord

Den 21. mars 2014 ble br. Tore Bjarne Gamborg jr. installert som ny Deputert Mester i Oscar til de syv Bjerges deputasjonsloge Sunnfjord. Høytideligheten fant sted i deputasjonslogens lokaler på Mo, og installasjonen ble gjennomført av OM i Oscar, Pål…

Provincialmeister i Bergen Egil Herman Sjursen vitja Haakon t.d. Gyldne Hjelm

Provincialmeister i Bergen Egil Herman Sjursen vitja Haakon t.d. Gyldne Hjelm På møtet i I grad den 8. april, fekk losjen vår gleda av å få vitjing av provinsens øverste leiar Egil Herman Sjursen med følge. Dette møtet var det første etter at nytt orgel var installert og overkantor i provinsen,…

Godt fremmøte på årets første informasjonsmøte!

Søndag 2. februar ble årets første åpne informasjonsmøte i regi av St. Johanneslogene Oscar til de syv Bjerge og Carl til den norske Løve gjennomført.

Informasjon om Oscars nettsider

Nettsidene til Den Norske Frimurerorden har de siste 2-3 ukene vært gjennom en betydelig oppgradering. For Oscar sin del ser dette særdeles bra ut i den forstand at oppgraderingen har medført en del positive endringer.

Fra Trondhjem Provins

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”. I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det…

Lederopplæring i Trondhjems provins

Lederopplæring i Trondhjems provins Lørdag 26. april var Ordførende Mmestre og Deputerte Mestre fra Helgelandslogene samlet i Mosjøen til et 5 timers miniseminar, det andre i serien Lederopplæring i Frimureriet.  Første del var gjennomført under ordførende mestres møte i Trondheim i februar. Foruten Helgelandslogene var Trondhjem Provincialloge representert ved sin Ordførende Mester, Svein Klokkerhaug,…

Vellykket Andreasdag i Trondheim

Vellykket Andreasdag i Trondheim St. Andreaslogen St. Eystein arrangerte en vellykket Andreasdag i Trondheim lørdag 29. mars. Til tross for et strålende vær droppet 80 brødre både hytteturer og andre lørdagsaktiviteter  for å få påfyll i sine Andreaskunnskaper.

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig. Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte…

Ny provincialmester installert i Trondheim

Ny provincialmester installert i Trondheim Den 30. november ble Svein Olav Klokkerhaug installert som ny Provincialmester I Trondhjem Provincialloge. Han etterfølger John Solberg som gikk av for aldersgrensen. Installasjonen foregikk i nærver av 200 brødre, og ble foretatt av Ordenens Stormester Tore Evensen. Tilstede var også de fleste av Ordenens ledelse og høyeste embedsmenn, samt…

Dugnad på uthuset

Dugnadssidene For å holde oversikt over arbeidet på vårt nye prosjekt "Uthuset" er det opprettet endel sider spesielt for dugnadsgjengene. Disse finner du her Du vil også finne endel annet administrativt innhold for logen. Disse sidene vil bli fjernet når vi anser oss ferdig med uthuset, engen høsten 2015.  

Frimurernes Sangforening i Trondheim

Frimurernes Sangforening i Trondheim Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv. Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har…

Gauldal St. Johannes Frimurergruppe, Støren

Gauldal frimurergruppe ble stiftet 10.03.1987 og er med sine 10 medlemmer en av landets minste. Likevel har vi gjennomsnittlig over 15 deltagere på møtene våre. På det meste har vi vært over 30 brødre! Dette skyldes godt besøk av brødre både fra Røros og Trondheim. Men vi mener også at det gode…

Lørdagskaffe i Stiftsgården

Siden 1993/94 har det hver lørdag i logeåret vært arrangert logekafè i Frimurerlogens lokaler. Tiltaket er basert på frivillig og gratis innsats fra brødrene. Lørdagskaffen er primært etablert for å gi brødrene et utvidet sosialt tilbud utover de fastlagte logemøter, men også i den hensikt å gi økte inntekter til…

Jakten på br. Henry John Church

Oppdraget: Vår loges utmerkede og meget historisk interesserte ordførende mester, Thorstein A Karstensen, ga meg for ca. 3 år siden i oppdrag å fremskaffe bilde av vår tidligere broder Henry John Church.

Fra Tromsø Provins

Høytidsmøte med besøk av Ordenens Seglbevarer og Provincialmesteren.

Høytidsmøte med besøk av  Ordenens Seglbevarer og Provincialmesteren. Bodø Kapitel Broderforening feiret 23. april sin Høytidsdag, som var Ordførende Broder Jan Holts første høytidsmarkering etter at han tiltrådte sitt embede i januar. Møtet ble holdt i IX grad, og nærmere 60 brødre deltok. Ordenens Seglbevarer Knut B. Teige har lenge ønsket å besøke Bodø Kapitel Broderforening, og gikk…

Stattholder og Tilsynsmester besøkte Bodø Stewardsloge

Stattholder og Tilsynsmester besøkte Bodø Stewardsloge Bodø Stevardsloges møte i VIII. grad den 27. februar ble en ekstra festlig begivenhet. To spesielle besøkende hadde anmeldt sitt nærvær, nemlig Stormesters Stattholder Karl Jens Holmen og Ordenens Tilsynsmester Dag Morfelt. Br. Holmen ledet aftenens møte med Ordf. Mester Arne Hanssen som bisitter, mens br. Morfelt holdt taffeltalen.

Kyndelsmesse i Bodø Domkirke

Kyndelsmesse i Bodø Domkirke Årets Kyndelsmesse i Bodø Domkirke ble i år feiret på selve dagen, den 2. februar. Og som så mange ganger før, var det Frimurerlogen og Marialogen som sto for regien i samarbeid med menigheten. Jarle Saksenvik er den som koordinerer arrangementet.

Stormesteren hedret Midnatsol på den 90. høytidsdagen

Stormesteren hedret Midnatsol på den 90. høytidsdagen Den 28. januar feiret St. Johanneslogen Midnatsol sin 90. høytidsdag. Hva var vel mer naturlig til et såpass rundt jubileum i en av landets største loger, enn at Ordenens Stormester Tore Evensen selv kom for å gratulere! I Stormesters følge var St.Sekr. Even Bjugn og St.CM. Bjørn Tore Solheim. Blant…

Jan Holt innsatt som ny Ordf. br. i Bodø Kapitel broderforening

Jan Holt innsatt som ny Ordf. br.  i Bodø Kapitel broderforening Torsdag 23. januar var Rolf Schjems siste – og Jan Holts første dag som Ordf. Broder i Bodø Kapitel broderforening. Selv om vår Kapitel broderforening, forøvrig landets eldste i sitt slag, ikke er en selvstendig loge, er den en av de viktigste enhetene innen fellesskapet av fem loger i Bodø…

Fremdrift for tilbygget

Fremdrift for tilbygget Nå er det fremdrift i byggeprosjektet. Etter en noe slitsom oppstart med fjerning av den gamle trafo-kiosken og montering av ny trafo, er vi endelig kommet i gang med selve byggingen. Entreprenøren lovet å gjøre ferdig ringmuren før juleferien, og her ser vi at han har holdt hva han har lovet.…

Bodø Fiducia i 2014

Beklageligvis har årsprogrammet for Fiducia Bodø falt ut av folderen med Bodø-logenes møteplan for 2014. Datoene for våre tradisjonelle Fiducia-treff er: fredag 7. februar, fredag 28. mars, fredag 3. oktober og fredag 21. november, - alle med start kl. 18.00. Frimurerkoret vil glede oss med sin opptreden på treffet den…

Flere jubileum i 2014

2014 blir et stort jubileumsår for Bodø-logene. Allerede i januar feirer St.Johanneslogen Midnatsol 90 års jubileum, og i september blir dens yngste ”datter” Salten 10 år. Bodø Fiduciaforening blir 40 år i november. Dertil skal man merke seg at frimureriet i Nordland er 115 år i 2014, selv om det…