TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Besøk Frimurerlogen i Oslo under Kulturnatt 2014

Besøk Frimurerlogen i Oslo under Kulturnatt 2014

Fredag 12. september 2014 arrangeres Oslo kulturnatt. Det er i år 10. gang arrangementet avholdes, og Den Norske Frimurerorden vil også i år åpne dørene for publikum denne kvelden. Dette er en gylden mulighet til å få se ett av Oslos flotteste bygg fra innsiden.

Det er Oslo kommune ved Kulturetaten som står bak Oslo kulturnatt, i samarbeid med byens offentlige og private institusjoner, kunstnere i alle sjangrer og kulturlivet.

Målsettingen for Oslo kulturnatt er å gi byens befolkning og tilreisende en prøvesmak av det kulturelle mangfoldet og en opplevelse av bredden og kvaliteten i Oslos kulturliv. Kulturnatten er en årlig tradisjon og et fast tilbud til byens befolkning. 

Dørene i Frimurerlogen holdes åpne for publikum fra kl 15.15 til 22.15. 

Les mer...

Høstens første møte i Fiduca i Stamhuset 5. september kl 1130

Av Arne Lie jr.
Fiducia Oslo
Høstens første møte i Fiduca i Stamhuset 5. september kl 1130
Vårt første møte i Fiducia i Stamhuset for høsten 2014 er 5. September kl 11.30.
Fremmøte og registrering kl 11.00.
 
Vi gleder oss til:
Gunda-Marie Bruce & Ann Beate Solstad Eide som skal framføre favoritter fra musikal- og operarepertoaret.
Les mer...

Frimurerbladet tilgjengelig på nettsidene

Av Arne Lie jr.
Informasjonsdirektoriet
Frimurerbladet tilgjengelig på nettsidene

Vi er glade over å kunne tilby Frimurerbladet tilgjengelig elektronisk på nettsidene. Foreløpig er det komplette årganger tilbake til år 2000, men det vil bli lagt ut flere etterhvert.

Det er laget et eget menypunkt øverst på sidene for å gjøre det enkelt å finne bladene.

Les mer...

Påmelding til Forskningslogens høytidsdag på Hamar, 13.09.14

Av Kristoffer Sandven
Forskningslogen Niels Treschow
Påmelding til Forskningslogens høytidsdag på Hamar, 13.09.14

Forskningslogen Niels Treschow inviterer til høytidsdag lørdag 13. september 2014 kl. 1400 på Hamar. Broder Magne Benno Hopp, én av de 27 faste medlemmer av Forskningslogen Niels Treschow, foredrar over temaet: «Frimurere og frimureriet i en historisk smeltedigel, 1749–1814».

Meld deg på dette høytidsdagsmøtet.

Les mer...

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”.

I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det gjort malmfunn allerede i 1883. Aktiviteten ved gruva har vært litt opp og ned gjennom årene og drifta opphørte i 1917. Etter den tid har det vært gjort enkelte prøver med malmleting og i tiden rundt 1950 ble det også gjort forsøk på diamantleting uten de store resultatene.

Les mer...

Ny kursoversikt for høsten 2014 er klar

Kunnskaps og opplæringsdirektoriet har lagt ut oversikt over kurs for embedsmenn på KD sine sider her.

Les mer...

Stormesterens besøksplan for andre halvår 2014

Av Arne Lie jr.
Informasjonssider
Stormesterens besøksplan for andre halvår 2014

Noe av det første vår Stormester lovet da han tiltrådte sitt embede i oktober 2012, var at han ville besøke alle loger i Norge i løpet av sin funksjonstid for å få mer kontakt med brødrene.
Dette løftet har han gjort sitt aller ytterste for å holde.

I henhold til den oppsatte planen, vil han innen utløpet av 2014 ha deltatt i 140 møter og han vil ha besøkt 81 loger i Norge. Noen broderforeninger og grupper har fått besøk, i tillegg til besøk og møter i Sverige, Danmark, Island, Finland, Italia, USA, England og Tyskland.

Les mer...

Ny funksjonalitet på nettsidene - favorittloger

Av Kristoffer Sandven
Informasjonsdirektoriet
Ny funksjonalitet på nettsidene - favorittloger

Har du sett den nye funksjonen for å merke loger som favoritter på frimurer.no? Når du merker loger som favoritter (klikk på stjernen på møtekalendersiden), så dukker møter og nyheter fra disse logene opp i høyre kolonne på nettsidene.

Nå kan du også sette opp din egen startside som gir deg rask oversikt over kommende møter i dine favorittloger. Merk loger som favoritter og gå til denne siden: http://www.frimurer.no/mineloger

Les mer...

Tromsø Provincialloge

For Tromsø
Sist redigert torsdag, 31 januar 2008 12:34

Fra Landslogens område

Velkommen til Oscars møter i september!

Torsdag 11. september kl 18.00 er det installasjon av ny Ordførende Mester. Installasjonsforetter er Stormesterens statholder Karl Jens Holmen. Merk tidspunktet for møtet! Innføring starter kl. 17.45. Antrekk galla. Torsdag 18. september kl 18.30 avholdes møte i IV/V-grad under ledelse av vår losjes OM Geir Kr. Landsverk. Aftenens tale holdes…

Nytt Ordførende Mester-sverd i loge Sirius

Nytt Ordførende Mester-sverd i loge Sirius Den 14. mai 2014 ble det avholdt høytidsdag i loge Sirius. 143 brødre hadde funnet veien til vår loge denne kvelden. På vegne av Ordenen stilte Ordenens Storsekretær Harald Anton Øien. Etter et vel gjennomført møte i I grad overrakte Delegert Mester Jens Kristian Aamold et nytt sverd til Ordførende…

Lysestaksettet ”De Tre Søiler”

Vi slår igjen et slag for våre flotte lysestaker, som anbefales på det beste. De egner seg utmerket som faddergave, gave for øvrig og selvsagt til eget bruk.

Søilene Open 2014

Søilenes golfentusiaster må merke seg at årets arrangement finner sted fredag 12. september.  Påmeldingsfrist er 01.09.14. 

Første logemøte til høsten

Høsthalvårets første logemøte finner sted onsdag 3. september. Dette er et møte i I grad med recepiend.  Invitasjon kommer på vanlig måte

Det var en gang...

Ja, slik er det mange historier som begynner, så også denne... Det var i årene omkring 1875 at noen menn satte seg ned, i den hensikt å stifte en frimurerloge. På denne tid var landet preget av sterke nasjonalistiske følelser, og på den politiske arena var man sterkt splittet i…

Verba Masonica 8

Her kan du lese Verba Masonica nr. 8-2014.

Ny Delegert Mester

På vårt møte 24. april ble Lars Swanstrøm valgt til ny Delegert Mester i Murskjeen. Neste møte i vår loge er 4. september 2014. Murskjeen ønsker alle brødre en varm og god sommer, med mange gode tanker, ord og gjerninger.

Fra Bergen Provins

Ny ledelse i Fiducia Bergen

Fiducia på Ordenshuset i Bergen er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere med ledsagere, til sammenkomster i logens lokaler.Andre frimurere med ledig tid på fredags formiddager er selvsagt også kjærkomne deltakere. I en periode har foreningen vært…

Ordenens Stormester vitja Haakon til den Gyldne Hjelm

Ordenens Stormester vitja Haakon til den Gyldne Hjelm Høgtidsdag og 9-årsjubileum 29 april. I høve logens høgtidsdag og 9-års feiring fekk me æra og gleda av å ta imot Ordenens Stormeister Tore Evensen med følge. Haakon til den Gyldne Hjelm var godt budd for storhendinga og sørga for…

Ordenens Stormeister på omvisning på Moster

Ordenens Stormeister på omvisning på Moster Trass i varierande vér i denne tida var me heldige og kunne ta imot gjestene frå Oslo under så godt som skyfri himmel og sol. Vår Ordførande Meister Karl Sandvik henta Ordenens Stormeister Tore Evensen, Storceremonimeister i Den Norske Store…

Med lov skal land byggjast

Med lov skal land byggjast Tale i I-gradsmøte og høgtidsdagen til Haakon til den Gyldne Hjelm 29. april 2014 av br Johannes Hjelland: Gratulerer med dagen. I dag feirer me vår høgtidsdag. Me føler oss svært beæra på ein dag som denne, over å ha besøk…

Provincialmestere i Bergens Provincialloge

Provincialmestere i Bergens Provincialloge Her følger oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge. Nåværende Provincialmester er Egil Herman Sjursen. Sjursen overtok embedet etter Jon Randulf Vestrheim, som ble innsatt i embedet i 2002. Sjursen ble opptatt i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1997.…

Lederskifte i Sunnfjord

Den 21. mars 2014 ble br. Tore Bjarne Gamborg jr. installert som ny Deputert Mester i Oscar til de syv Bjerges deputasjonsloge Sunnfjord. Høytideligheten fant sted i deputasjonslogens lokaler på Mo, og installasjonen ble gjennomført av OM i Oscar, Pål…

Provincialmeister i Bergen Egil Herman Sjursen vitja Haakon t.d. Gyldne Hjelm

Provincialmeister i Bergen Egil Herman Sjursen vitja Haakon t.d. Gyldne Hjelm På møtet i I grad den 8. april, fekk losjen vår gleda av å få vitjing av provinsens øverste leiar Egil Herman Sjursen med følge. Dette møtet var det første etter at nytt orgel var installert og overkantor i provinsen,…

Nytt orgel på plass i I gradssalen

Nytt orgel på plass i I gradssalen Vår kantor er for tida på reis, men har gjeve eit lite «intervju» på mail: Haakon t.d. Gyldne Hjelm har i omlag eitt års tid arbeidd med å finna eit høveleg instrument til å erstatta harmoniumet som har stått i…

Godt fremmøte på årets første informasjonsmøte!

Søndag 2. februar ble årets første åpne informasjonsmøte i regi av St. Johanneslogene Oscar til de syv Bjerge og Carl til den norske Løve gjennomført.

Informasjon om Oscars nettsider

Nettsidene til Den Norske Frimurerorden har de siste 2-3 ukene vært gjennom en betydelig oppgradering. For Oscar sin del ser dette særdeles bra ut i den forstand at oppgraderingen har medført en del positive endringer.

Fra Trondhjem Provins

Lederopplæring i Trondhjems provins

Lederopplæring i Trondhjems provins Lørdag 26. april var Ordførende Mmestre og Deputerte Mestre fra Helgelandslogene samlet i Mosjøen til et 5 timers miniseminar, det andre i serien Lederopplæring i Frimureriet.  Første del var gjennomført under ordførende mestres møte i Trondheim i februar. Foruten Helgelandslogene var Trondhjem Provincialloge representert ved sin Ordførende Mester, Svein Klokkerhaug,…

Vellykket Andreasdag i Trondheim

Vellykket Andreasdag i Trondheim St. Andreaslogen St. Eystein arrangerte en vellykket Andreasdag i Trondheim lørdag 29. mars. Til tross for et strålende vær droppet 80 brødre både hytteturer og andre lørdagsaktiviteter  for å få påfyll i sine Andreaskunnskaper.

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig. Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte…

Ny provincialmester installert i Trondheim

Ny provincialmester installert i Trondheim Den 30. november ble Svein Olav Klokkerhaug installert som ny Provincialmester I Trondhjem Provincialloge. Han etterfølger John Solberg som gikk av for aldersgrensen. Installasjonen foregikk i nærver av 200 brødre, og ble foretatt av Ordenens Stormester Tore Evensen. Tilstede var også de fleste av Ordenens ledelse og høyeste embedsmenn, samt…

Dugnad på uthuset

Dugnadssidene For å holde oversikt over arbeidet på vårt nye prosjekt "Uthuset" er det opprettet endel sider spesielt for dugnadsgjengene. Disse finner du her Du vil også finne endel annet administrativt innhold for logen. Disse sidene vil bli fjernet når vi anser oss ferdig med uthuset, engen høsten 2015.  

Frimurernes Sangforening i Trondheim

Frimurernes Sangforening i Trondheim Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv. Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har…

Gauldal St. Johannes Frimurergruppe, Støren

Gauldal frimurergruppe ble stiftet 10.03.1987 og er med sine 10 medlemmer en av landets minste. Likevel har vi gjennomsnittlig over 15 deltagere på møtene våre. På det meste har vi vært over 30 brødre! Dette skyldes godt besøk av brødre både fra Røros og Trondheim. Men vi mener også at det gode…

Lørdagskaffe i Stiftsgården

Siden 1993/94 har det hver lørdag i logeåret vært arrangert logekafè i Frimurerlogens lokaler. Tiltaket er basert på frivillig og gratis innsats fra brødrene. Lørdagskaffen er primært etablert for å gi brødrene et utvidet sosialt tilbud utover de fastlagte logemøter, men også i den hensikt å gi økte inntekter til…

Jakten på br. Henry John Church

Oppdraget: Vår loges utmerkede og meget historisk interesserte ordførende mester, Thorstein A Karstensen, ga meg for ca. 3 år siden i oppdrag å fremskaffe bilde av vår tidligere broder Henry John Church.

Stiftsgården - logebygningen i Mosjøen

Stiftsgården - logebygningen i Mosjøen Logebygningen til St. Johanneslogen St.Michael t.d.g. Stjerne og Helgeland Kapitel Broderforening i Mosjøen. Huset Bygningens navn har på folkemunne vært ”Stiftsgården” helt siden bygningen ble oppført i 1923. Det er nok flere grunner for at bygningen fikk dette navnet av byens befolkning. Utformingen har mange fellestrekk med en langt mer…

Fra Tromsø Provins

70 brødre i Bodø er nå medlemmer av Forskningslogen

70 brødre i Bodø er nå medlemmer av Forskningslogen Interessen og frammøtet var ganske enkelt overveldende da Forskningslogen Niels Treschow holdt sitt møte i Bodø lørdag 26. april, med St. Johanneslogen Midnatsol som vertskap. Godt over 70 brødre  fra logene i Bodø var til stede. Det store trekkplasteret var foredraget over temaet Frimurerarkitektur, som ble fremført av den svenske…

Høytidsmøte med besøk av Ordenens Seglbevarer og Provincialmesteren.

Høytidsmøte med besøk av  Ordenens Seglbevarer og Provincialmesteren. Bodø Kapitel Broderforening feiret 23. april sin Høytidsdag, som var Ordførende Broder Jan Holts første høytidsmarkering etter at han tiltrådte sitt embede i januar. Møtet ble holdt i IX grad, og nærmere 60 brødre deltok. Ordenens Seglbevarer Knut B. Teige har lenge ønsket å besøke Bodø Kapitel Broderforening, og gikk…

Stattholder og Tilsynsmester besøkte Bodø Stewardsloge

Stattholder og Tilsynsmester besøkte Bodø Stewardsloge Bodø Stevardsloges møte i VIII. grad den 27. februar ble en ekstra festlig begivenhet. To spesielle besøkende hadde anmeldt sitt nærvær, nemlig Stormesters Stattholder Karl Jens Holmen og Ordenens Tilsynsmester Dag Morfelt. Br. Holmen ledet aftenens møte med Ordf. Mester Arne Hanssen som bisitter, mens br. Morfelt holdt taffeltalen.

Kyndelsmesse i Bodø Domkirke

Kyndelsmesse i Bodø Domkirke Årets Kyndelsmesse i Bodø Domkirke ble i år feiret på selve dagen, den 2. februar. Og som så mange ganger før, var det Frimurerlogen og Marialogen som sto for regien i samarbeid med menigheten. Jarle Saksenvik er den som koordinerer arrangementet.

Stormesteren hedret Midnatsol på den 90. høytidsdagen

Stormesteren hedret Midnatsol på den 90. høytidsdagen Den 28. januar feiret St. Johanneslogen Midnatsol sin 90. høytidsdag. Hva var vel mer naturlig til et såpass rundt jubileum i en av landets største loger, enn at Ordenens Stormester Tore Evensen selv kom for å gratulere! I Stormesters følge var St.Sekr. Even Bjugn og St.CM. Bjørn Tore Solheim. Blant…

Jan Holt innsatt som ny Ordf. br. i Bodø Kapitel broderforening

Jan Holt innsatt som ny Ordf. br.  i Bodø Kapitel broderforening Torsdag 23. januar var Rolf Schjems siste – og Jan Holts første dag som Ordf. Broder i Bodø Kapitel broderforening. Selv om vår Kapitel broderforening, forøvrig landets eldste i sitt slag, ikke er en selvstendig loge, er den en av de viktigste enhetene innen fellesskapet av fem loger i Bodø…

Fremdrift for tilbygget

Fremdrift for tilbygget Nå er det fremdrift i byggeprosjektet. Etter en noe slitsom oppstart med fjerning av den gamle trafo-kiosken og montering av ny trafo, er vi endelig kommet i gang med selve byggingen. Entreprenøren lovet å gjøre ferdig ringmuren før juleferien, og her ser vi at han har holdt hva han har lovet.…

Bodø Fiducia i 2014

Beklageligvis har årsprogrammet for Fiducia Bodø falt ut av folderen med Bodø-logenes møteplan for 2014. Datoene for våre tradisjonelle Fiducia-treff er: fredag 7. februar, fredag 28. mars, fredag 3. oktober og fredag 21. november, - alle med start kl. 18.00. Frimurerkoret vil glede oss med sin opptreden på treffet den…