Nyttig informasjon

FadderveilederInformasjonsdirektoriet har laget en veiledningsfolder for faddere: "Faddergleder og fadderplikter".

Her gjennomgåes de forskjellige sider ved å være fadder for en ny broder.

Du kan også laste folderen ned som pdf-fil her:
pdf Fadderbrosjyre

 

Ordenens Stormester (OSM) er Den Norske Frimurerordens Høyeste Styrer. Han sitter med det overordnede ansvar for virksomheten i Ordenen og er ikke underlagt noen styring fra annen frimurermyndighet. Til sin bistand har Ordenens Stormester Ordenens ni verdslige embedsmenn, som er:

Fra og med 3/1- 2011 endrer Ordensbiblioteket sine åpningstider vedrørende kveldstjenesten som flgr.: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl 1700-18.30.
Åpningstidene på dagtid er: Mandag, onsdag og torsdag kl 12.00 - 14.00.

 

10 ofte stilte spørsmål med svar.
Ettersom det i de senere år er blitt mer og mer vanlig å reise til andre land, på ferie eller i jobbsammenheng, er det flere og flere brødre som ønsker kontakt med frimurermiljøer også utenfor vårt lands grenser. Det er mange spørsmål som dukker opp i denne sammenheng. Her er ti spørsmål som ofte stilles – men det finnes sikkert ti til som kunne vært tatt opp.